นครพนมตั้งคลินิกหมอครอบครัว 2 แห่งที่ ‘รพ.สต.หนองญาติ และ ศสม.ธาตุพนม’

นครพนมตั้งคลินิกหมอครอบครัว 2 แห่ง เขตเมืองที่ รพ.สต.หนองญาติ ห่างจาก รพ.นครพนม 8 กิโลเมตร เขตชนบทที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม

นพ.จรัญ จันทมัตตุการ

นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ในหมวดเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งระบุให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานในระดับตำบล เป็นระบบบริการที่มีการมอบหมายพื้นที่ในการดูแลที่ชัดเจน และมีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนในจำนวน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม ซึ่งในปี 2560 ได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 2 แห่ง คือ คลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตเมือง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม และคลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตชนบท ตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม (ศสม.ธาตุพนม) อำเภอธาตุพนม

“คลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ อยู่ใกล้ชุมชนและเข้าถึงสะดวก ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลนครพนม 8 กิโลเมตร จึงมีความพร้อมให้บริการ ประชาชนไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาล โดยพัฒนายกระดับให้มีบริการดูแลรักษาแบบกลุ่มเครือข่ายบริการสุขภาพ ในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งจะมีพิธีเปิดการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น. โดย นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และมีกำหนดการจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัวพื้นที่เขตชนบท ตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม เวลา 16.00 น.อีกด้วย” นพ.จรัญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้มีการประชุมเตรียมการและมีความพร้อมสำหรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1/2560 ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในเขตสุขภาพที่ 8 โดยจะรับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 นี้

 

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 37 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 45 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 37 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 45 นาที ago
กลับด้านบน