ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนารถโฟร์วีลไดรฟ์เป็นโมบายเซอร์วิสชนิดพิเศษ เครื่องมือครบครัน เพิ่มศักยภาพทีมเอ็มเสิร์ทเข้าปฏิบัติการกู้ชีพโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉินให้ใช้การได้เร็วที่สุด ลุยได้ทุกสถานการณ์ ลดความเสียหายเครื่องมือแพทย์ ใช้งบลงทุน 3 ล้านบาท ส่วนการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลระยะยาว ได้ออกแบบสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม และโครงสร้างโรงพยาบาลเฉพาะกิจที่ รพ.บางสะพาน และ รพ.หลังสวน รวมงบกว่า 360 ล้านบาท

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจน้ำท่วมสถานพยาบาลในภาคใต้และการสนับสนุนภาคประชาชนของ สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ สถานพยาบาลใน 12 จังหวัดของภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถให้บริการประชาชนได้ 100% มีโรงพยาบาล 5 แห่ง ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และอยู่ในระยะการฟื้นฟูระยะที่ 3 ได้แก่ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.หลังสวน รพ.ปะทิว จ.ชุมพร, รพ.ชะอวด รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง สบส.ได้ส่งทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Service Emergency Response Team: MSERT) จากกองแบบแผน ที่ดูแลโครงสร้างอาคารสถานพยาบาล และกองวิศวกรรมการแพทย์ซึ่งดูแลเครื่องมือแพทย์และระบบสาธารณูปโภค เข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งสถานที่และเครื่องมือแพทย์มีมูลค่ารวมกว่า 26 ล้านบาท

นพ.ประภาส กล่าวว่า จากปัญหาสภาพน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ครั้งนี้ สบส.ได้พลิกวิกฤติเป็นโอกาสพัฒนาระบบสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เพื่อกู้ชีพเครื่องมือแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน โดยสร้างหน่วยโมบายเซอร์วิส (Mobile Service) ใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 Wheel Drive : 4WD) ชนิดพิเศษ ติดตั้งอุปกรณ์รอกไฟฟ้าที่หน้ารถ สามารถลุยน้ำ ลุยโคลนเข้าพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว ภายในรถบรรจุเครื่องมือช่างครบครัน ประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้การได้ 24 ชั่วโมง วิทยุสื่อสาร ระบบแสงสว่าง เครื่องเป่าความร้อน และเครื่องมือซ่อมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ทีมเอ็มเสิร์ทสามารถปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยไม่ต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าในพื้นที่

ซึ่งหน่วยโมบายนี้ยังไม่เคยมีมาก่อน รถคันนี้จะช่วยให้ทีมวิศวกร ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถกู้ชีพโรงพยาบาลให้สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญจะช่วยลดความเสียหายเครื่องมือแพทย์ลงได้มากด้วย เบื้องต้น สบส.จะพัฒนาเป็นต้นแบบ 1 คัน ประจำการที่กองวิศวกรรมการแพทย์ ใช้งบลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท โดยจะเสนอของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการโดยเร็ว

สำหรับกรณีของ รพ.บางสะพาน และ รพ.หลังสวน ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นประจำนั้น สบส.ได้ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อวางแผนป้องกันในระยะยาวไม่ให้โรงพยาบาลถูกน้ำท่วมซ้ำ โดยทีมวิศวกรโยธาจากกองแบบแผน ได้ออกแบบสร้างกำแพงป้องกันน้ำรอบ รพ.บางสะพาน สูง 2.5 เมตร วงเงินก่อสร้างประมาณ 38.5 ล้านบาท ส่วนที่ รพ.หลังสวน ออกแบบสร้างกำแพงป้องกันน้ำสูง 2 เมตร วงเงินก่อสร้างประมาณ 23 ล้านบาท และออกแบบสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารบูรณาการ 7 ชั้น ทดแทนอาคารเก่าซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว อาคารใหม่นี้มีบริการครบถ้วนทั้งห้องผู้ป่วยนอก ฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ไอซียู ศูนย์ไตเทียม และคลังยา รวมในจุดเดียวกัน ใช้วงเงินก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ รพ.สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างไร้ข้อจำกัด