ทันตแพทยสภาแนะผู้ประกันตนเคลียร์สิทธิให้ชัดก่อนรักษาฟัน

Sun, 2017-02-05 13:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายกทันตแพทยสภาหนุน สบส.ช่วยจัดระบบให้ผู้ประกันตนรับบริการทันตกรรม แต่ที่มีข่าวว่าทันตแพทย์ฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าบริการอาจเป็นการเข้าใจผิด ชี้ในเคสยากๆ สิทธิประโยชน์ 900 บาทของประกันสังคมไม่ครอบคลุม แนะผู้รับบริการสอบถามก่อนการรักษาให้ชัดเจนว่าได้สิทธิ์ครอบคลุมขนาดไหน ยันหากพบคลินิกฉวยโอกาสจริงพร้อมจัดการทันที

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวในหน้าทางสื่อว่าคลินิคทันตกรรมบางแห่งเรียกเก็บค่าบริการกับผู้ประกันตนมากกว่า 900 บาท และทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในการแก้ปัญหาคลินิกทันตกรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินราคา หรือไม่ติดป้ายแสดงค่าบริการอย่างชัดเจนนั้น ทางทันตแพทยสภาเห็นด้วยและสนับสนุน สบส. ในการจัดระบบที่ทำให้ผู้รับบริการสะดวกและเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากข่าวที่ออกมา ทางทันตแพทยสภาไม่สบายใจ เพราะอาจทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดว่าทันตแพทย์ฉวยโอกาสขึ้นราคา ซึ่งจริงๆ แล้ว ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ทุกคลินิกต้องติดอัตราค่าบริการ ติดชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพให้ชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์ทั่วไปทำอยู่แล้ว และข่าวที่ออกมาอาจเกิดความเข้าใจผิดกันหรือไม่

ทพ.ไพศาล ขยายความว่า การที่ สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จาก 600 เป็น 900 บาท ซึ่งในบางกรณีอาจจะครอบคลุมไม่หมด เช่น ถ้าอุดฟันด้านเดียวอาจจะครอบคลุมได้ แต่ถ้าเป็นฟันผุ 2-3 ด้าน หรือฟันผุขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้วัสดุมาก อัตราค่าบริการที่ให้ 900 อาจจะไม่ครอบคลุม เช่นเดียวกับการขูดหินปูน ถ้ากรณีหินปูนเยอะ หรือมีโรคปริทันต์เข้ามาร่วมด้วย อัตราค่าบริการ 900 บาท อาจครอบคลุมได้ไม่หมด หรือแม้แต่เรื่องการถอนฟันที่ถอนยากๆ ต้องผ่าตัด อัตราที่ให้ก็อาจไม่ครอบคลุม

“ฉะนั้นการเก็บค่าบริการที่หลายคนบอกว่ามันขึ้นมา 900 บาทแล้ว ทำไมหมอยังคิดค่าบริการเพิ่มขึ้น อันนี้ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันว่าขึ้นค่ารักษา ถ้าจะให้ดีที่สุดเลย น่าจะสอบถามกับทันตแพทย์ผู้ให้บริการก่อนว่าแต่ละการรักษามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สิทธิประกันสังคมครอบคลุมขนาดไหน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน” ทพ.ไพศาล กล่าว

อย่างไรก็ดี หลังจากที่เกิดข่าวขึ้นมา ทางทันตแพทยสภาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นคลินิกไหน ซึ่งก็ไม่เจอ ในข่าวไม่ระบุสถานที่หรือชื่อคลินิก เป็นข่าวลอยๆ ทำให้ประชาชนเห็นข่าวแล้วเกิดความเข้าใจผิด ไม่เป็นธรรม เพราะการสื่อสารไปแบบนั้นทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าทันตแพทย์ฉวยโอกาส ที่สำคัญคือ มีบางสือพาดหัวข่าวด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสม ซึ่งการพาดหัวข่าวเช่นนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดภาพลบ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาระบบ

“ขอย้ำว่าทันตแพทยสภาให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยาบรรณ เรามีการควบคุมดูแลกันอยู่แล้ว จะไปฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างนั้นไม่ได้ ซึ่งหากผู้รับบริการพบเห็นการฉวยโอกาส สามารถแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ทันทีและทันตแพทยสภาก็จะดำเนินการกับคลินิคที่ฉวยโอกาสให้ด้วย” นายกทันตแพทยสภา กล่าว