ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยรายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับการเสนอชื่อ รับคัดเลือก “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559” ทั้งประเภท รพศ./รพท. และ รพช. คาดประกาศผลภายในเดือน พ.ค. 60 นี้  

นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นฯ ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยให้ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับเขตได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มีปัญหาการใช้สิทธิรักษาพยาบาล รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการนั้นเป็นกลไกที่ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ขณะเดียวกันยังนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงการรักษาได้

นพ.ปัญญา กล่าวว่า สำหรับการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน โดยศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป มีนำเสนอรายชื่อจาก 9 เขต ดังนี้ 1.เขต 2 พิษณุโลก รพ.สุโขทัย 2.เขต 3 นครสวรรค์ รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท 3.เขต 4 สระบุรี รพ.ปทุมธานี 4.เขต 5 ราชบุรี รพ.กระทุ่มแบน 5.เขต 6 ระยอง  รพ.ระยอง 6.เขต 8 อุดรธานี  รพ.เลย 7.เขต 9 นครราชสีมา รพ.สุรินทร์ 8.เขต 11 สุราษฎร์ธานี รพ.กระบี่ 9.เขต 12 จ.สงขลา รพ.ตรัง

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน มีการนำเสนอรายชื่อจาก 8 เขต คือ 1.เขต 2 พิษณุโลก รพ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 2.เขต 4 สระบุรี รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 3.เขต 5 ราชบุรี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี 4.เขต 6 ระยอง โรงพยาบาลเขาสุกิม จ.จันทบุรี 5.เขต 7 ขอนแก่น รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 6.เขต 8 อุดรธานี รพ.ด่านซ้าย จ.เลย 7.เขต 9 นครราชสีมา รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ และ 8.เขต 12 สงขลา รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี

“ศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการมีขึ้นเพื่อการบริการประชาชน การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิการรักษาพยาบาล การคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงสิทธิและการรักษาพยาบาล และช่วยลดความขัดแย้งในระบบสุขภาพได้ ซึ่งหลังจากการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานโดดเด่น ประเภทละ 3 แห่ง เพื่อรับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยจะมีการประกาศผลเดือนพฤษภาคม 2560 นี้”