ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมผลักดันผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย 2 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ และไพล เป็นน้ำมันนวด น้ำมันหอมระเหยเจาะตลาดสปาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยส่งเสริมครบวงจรตั้งแต่การปลูกคุณภาพ มาตรฐานไร้สารเคมี จนถึงขั้นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รฮาลาล ผลการศึกษาชี้ไทยมีโอกาสสูง เนื่องจากธุรกิจสปาไทยกำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย เพื่อส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” ที่เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ว่าขณะนี้ธุรกิจสปาของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการนวดไทยที่สัมผัสได้จากฝีมือนวดของคนไทย นับว่ามีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าเปิดกว้างในการรับสินค้าและวัฒนธรรมจากทั่วโลก จึงเป็นโอกาสของไทยในการขยายธุรกิจนี้เข้าสู่ตลาดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าของธุรกิจสปาไทย และพืชสมุนไพรไทยในอนาคต เนื่องจากไทยเป็นแหล่งที่มีสมุนไพรคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นพ.ภัทรพล กล่าวว่า จากผลการศึกษา “การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา” โดยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2559 พบว่า ไทยมีโอกาสสูงในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา

ซึ่งขณะนี้สปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยส่วนมากจะใช้ผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศตะวันตก เช่น ผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศอังกฤษ เนื่องจากลูกค้าเป็นกลุ่มชาวต่างประเทศจากประเทศตะวันตก แต่ในธุรกิจสปาและนวดไทยระดับพรีเมียมหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรม 5 ดาวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สปาของไทยที่ผลิตจากสมุนไพร

ดังนั้น มาตรการในการขยายธุรกิจสปาของไทยเข้าสู่ตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรม สบส.จะเร่งสนับสนุนการพัฒนา ยกระดับหมอนวดไทยในธุรกิจสปาที่ตั้งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงด้านภาษา และฝีมือการนวดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ ขณะเดียวกันจะประสานหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ใช้ในธุรกิจสปาให้ครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานจีเอพี (GAP) ของกระทรวงเกษตร หรือเป็นเกษตรอินทรีย์ (Organic) ไม่ใช้สารเคมี การพัฒนาคุณภาพโรงงานแปรรูปสกัดสารน้ำมันให้ได้มาตรฐานแบบฮาลาล ซึ่งไม่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน ตามที่กฎหมายประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดอย่างเข้มงวดควบคู่กัน

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งออกในธุรกิจสปาสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งนี้ จะเน้นหนักที่สมุนไพร 2 ชนิด คือ ตะไคร้ และไพล ซึ่งสามารถสกัดเป็นน้ำมันนวด และน้ำมันหอมระเหย โดยน้ำมันไพล มีสรรพคุณช่วยคลายความอ่อนล้าของร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย บำบัดข้ออักเสบ เนื่องจากมีสารบรรเทาอาการอักเสบ และอาการปวด โดยจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังสปาไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก และขยายผลไปยังสปาอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย

นอกจากนี้ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมครั้งนี้ ยังมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ไปจำหน่ายที่ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทด้วย