สบส.พัฒนา ‘ห้องคลอดต้นแบบใน รพ.ชุมชน’ ลดติดเชื้อด้วยระบบความดันบวก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาห้องคลอดต้นแบบในโรงพยาบาลชุมชนด้วยระบบความดันบวกป้องกันการติดเชื้อในอากาศสู่แม่และลูกโดยใช้ต้นทุนเพียง 30,000 – 100,000 บาท สร้างความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขส่งมอบแล้วที่ รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ที่แรกของประเทศ

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาห้องคลอดต้นแบบให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น เครื่องมือ เวชภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้องคลอด ความสะอาดของอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบความดันอากาศเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคในอากาศสู่แม่และลูก โดยเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเฉพาะส่วนแต่ยังคงระบบที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณ ใช้ต้นทุนเพียง 30,000 – 100,000 บาท เมื่อเทียบกับการจัดสร้างใหม่ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และได้ส่งมอบห้องคลอดต้นแบบให้กับ รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

นายสาธิต นฤภัย ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานฯได้ทำการศึกษา วิจัยร่วมกับโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการปรับปรุงห้องคลอดต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ด้วยระบบความดันบวก (positive pressure) ด้วยการปรับระบบความดันให้มีค่าไม่น้อยกว่า 2.5 Pa ซึ่งต้องมีค่าสูงกว่าบริเวณรอบนอกห้อง รวมถึงการไหลเวียนอากาศออกสู่ภายนอกเพียงทางเดียวเท่านั้น และควรรักษาความดันให้เป็นบวกอยู่เสมอ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22 - 26 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต้องอยู่ในช่วง 45 – 55 % เพื่อเจือจางสิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศให้ปลอดเชื้อโรค ประตูเข้า-ออก ควรเปิดปิดน้อยที่สุด เป็นการลดการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายออกสู่ภายนอก

ทั้งนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อควบคุมความดันภายในห้องคลอด เครื่องปรับอากาศทำความเย็น และระบบระบายความร้อน พร้อมเข้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ผนังห้อง เพดาน สิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาล สร้างความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เขต 2 กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาและส่งมอบห้องผ่าตัด และห้องฉุกเฉินต้นแบบ ที่โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการในส่วนของหน่วยจ่ายกลางในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด เป็นหน่วยในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์การแพทย์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ก่อนนำกลับไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจสามารถเข้าศึกษาดูงานได้ที่โรงพยาบาลต้นแบบ และขอรับคู่มือได้ที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จ.พิษณุโลก โทร 0 5622 2375

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 23 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 34 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 23 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 34 นาที ago
กลับด้านบน