ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เตรียมมอบรางวัล จังหวัด-อสม.ดีเด่น  “ชวนคนเลิกบุหรี่” ในโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม และวันงดสูบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม นี้

นพ.สุเทพ เพชรมาก

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน  โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในเขตสุขภาพที่ 11 และ12 โดยเขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ส่วนเขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ตรัง และพัทลุง เพื่อสนับสนุนการทำงานรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ ให้เกิดการขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย

นพ.สุเทพ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมยังมีหลายจังหวัดที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงาน ทางกระทรวงสาธารณสุขและคณะทำงานโครงการฯ ได้พยายามขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.สามารถไปเชิญชวนให้คนสูบบุหรี่เข้าร่วมกิจกรรมและเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด ซึ่งในวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานโครงการฯ ดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดและพื้นที่ ที่สามารถขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า การทำงานเชิญชวนคนเลิกบุหรี่ตามโครงการฯ นั้น อสม.คือบุคคลสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพประชาชน และสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อสม. ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จะได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียติและมอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นผู้เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ ในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้ด้วยเช่นกัน