สุเทพ เพชรมาก

 • สธ. สสส. เครือข่ายหมอนามัย และภาคี จับมือรวมพลังเดินหน้าชวนคนเลิกบุหรี่ปี 3 เผย 2 ปีมีผู้ร่วมเลิกบุหรี่ 1.4 ล้านคน เลิกต่อเนื่อง 6 เดือน 2.2 แสนคน พร้อมแนะยึดหลักทำงาน 3 ด้าน ป้องกัน- ช่วยเลิก – คุ้มครอง เพื่อเป้าหมายสูงสุดคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนใน 3 ปี
  2018-10-26 17:50
 • หมออนามัย-เครือข่ายนักปั่นสายตะวันออก ร่วมแสดงพลังสร้างประวัติศาสตร์ปั่นเลิกบุหรี่ หนุนโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันปีที่ 3
  2018-07-06 11:06
 • รพ.ระยองและ สสจ.ฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ 6 ทำโครงการ “โรงพยาบาล/สำนักงานไร้กระดาษ” โดยนำเทคโนโลยีมาทดแทน ผู้รับบริการได้รับความสะดวก เพิ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดโลกร้อน ด้วยเทคนิค 3R
  2017-12-18 18:31
 • กรมควบคุมโรค ยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของวัยรุ่น โดยส่งผลต่อระบบประสาทและสมองส่วนคิดชั้นสูง มุ่งเป้าหมายป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ชี้ไม่พบหลักฐานว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป หรือช่วยเลิกบุหรี่ได้ พร้อมเผยผลการสำรวจพบเยาวชนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น แนะนำวัยรุ่นรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทยาสูบ
  2017-09-22 15:27
 • มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 4 ผู้ตรวจราชการ สธ.คนใหม่ ‘นพ.ประพนธ์’ จากรองอธิบดีกรมการแพทย์, ‘นพ.สุระ’ จากผู้ช่วยปลัด, ‘นพ.ธงชัย’ จากรองอธิบดีกรมอนามัย และ ‘นพ.สุเทพ’ จากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  2017-09-19 17:06
 • กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนใช้ฤกษ์ดีวันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบบุหรี่เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พบมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 50,000 คน
  2017-05-30 19:58
 • เตรียมมอบรางวัล จังหวัด-อสม.ดีเด่น  “ชวนคนเลิกบุหรี่” ในโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม และวันงดสูบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม นี้
  2017-02-24 13:08
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายหมออนามัย ตรวจเยี่ยมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 เผยรวม พ.ร.บ. 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว เพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้ใกล้สำเร็จ คาดผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ประมาณมีนาคม 2560 และจะประกาศบังคับใช้ได้ประมาณ มิถุนายน 2560 ด้าน สบส. ย้ำ อสม.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งจัดกิจกรรมรณรงค์ค้นหาผู้สูบบุหรี่และชวนเลิก ก่อนวัน อสม. แห่งชาติ  20 มีนาคม นี้
  2017-01-31 21:33
 • สธ.ลั่น “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นโครงการเขย่าประเทศ เร่งเดินหน้า สร้างปรากฏการณ์ประเทศเดียวในโลกชวนคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนในเวลา 3 ปี พร้อมนำทัพตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนทำงาน มอบใบประกาศบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ - แนะเทคนิคเลิกบุหรี่ได้จริงด้วย 3 ใจ
  2016-12-03 11:18
 • กระทรวงสาธารณสุข สสส.และเครือข่ายหมออนามัย  ตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงาน เขตสุขภาพที่ 5 แนะใช้การเลิกบุหรี่วางรากฐานนำไปสู่ระบบการสร้างนำซ่อม เผยวางแผนอบรมเข้มให้ความรู้ อสม.–หมออนามัยระดับอำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อมีเทคนิคชวนคนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย คาดเริ่มได้ปลาย ธ.ค.59 นี้ 
  2016-11-19 12:47
 • สธ. สสส. และเครือข่ายหมออนามัย ออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ประเดิมเขตสุขภาพที่ 4 เขตแรกรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะการทำงานระดับเขตและจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายคนเลิกบุหรี่ ปีแรก 5 แสนกว่าคน  
  2016-10-11 15:06
 • กระทรวงสาธารณสุข เผย 7 วันระวังอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 พบความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 28,000 คน ต้องนอนโรงพยาบาลกว่า 4,200 ราย คาดพิการที่ต้องดูแลต่อเนื่องเกือบ 200 ราย ชี้จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดในช่วงฉลอง 13-15 เมษายน เกินครึ่งตลอดเทศกาล เร่งรณรงค์ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บจราจร
  2016-04-20 22:50

Pages