ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เผย พาณิชย์แจ้งในประเทศผลิตหน้ากากอนามัย Surgical Mask ได้วันละ 1.2 ล้าน จัดสรรให้ บุคลากร 7 แสนชิ้นต่อวัน ให้ รพ.สธ. 4 แสนชิ้นต่อวัน รพ.นอก สธ. 3 หมื่นชิ้นต่อวัน และอื่น ๆ 2.7 แสนชิ้นต่อวัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า สำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ในประเทศ สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 1.2 ล้านชิ้น/วัน โดยได้จัดสรรให้กับบุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาล จำนวน 700,000 แสนชิ้น/วัน ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 400,000 ชิ้น/วัน โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 30,000 ชิ้น/วัน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/คณะทันตแพทย์/โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน/ โรงพยาบาลสังกัด กทม. 270,000 ชิ้น/วัน