ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมออนามัย-เครือข่ายนักปั่นสายตะวันออก ร่วมแสดงพลังสร้างประวัติศาสตร์ปั่นเลิกบุหรี่ หนุนโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันปีที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.ที่โรงเรียนชุมชนเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6 เส้นทางสายตะวันออก ภายใต้แนวคิด “ปั่นปอดยิ้ม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สมาคมหมออนามัย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดตราด ที่จะร่วมแสดงพลังปั่นจักรยานรณรงค์สร้างกระแส ชักชวน เชิญชวนคนเลิกสูบบุหรี่ตามโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 กว่าคน ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันก่อนมอบธงกิจกรรมและปล่อยตัวนักปั่น

นพ.สุเทพ กล่าวว่า โครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อสร้างกระการรณรงค์ชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 และเสริมพลังเชิดชูเครือข่ายและบุคคลผ่านกลไกสร้างกระแส ขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย

ทั้งนี้จากข้อมูลของประชาชนในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 1 และ 2 ของ เว็ปไชด์ Quitforking.com สามารถทำให้คนไทยทั่วประเทศสมัครใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเลิกบุหรี่ได้จำนวน 1,130,705 คน และเลิกบุหรี่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจำนวน 129,174 คน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของการบริการภาครัฐได้ในอนาคต

“ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของทุกคนที่จะสร้างกระแสรณรงค์ให้เครือข่ายหมออนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณสุขอำเภอทุกคนทั่วประเทศ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง อสม. และประชาชน ที่จะร่วมกันชวนคนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้มากที่สุด และกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่จะร่วมมือกันสร้างพลังหมออนามัยในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพให้กับคนไทยทั่วประเทศ ได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและประเทศต่อไป”

นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า การปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน มีจำนวน 8 สายปั่น โดยภาคตะวันออกได้เริ่มการปั่นวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนชุมชนเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และส่งต่อให้กับจังหวัดจันทบุรี ตามเส้นทาง ดังนี้ ตราด – จันทบุรี – สระแก้ว – ปราจีนบุรี – นครนายก – นนทบุรี -กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศตลอดเส้นทาง จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นี้