ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ลงนามแต่งตั้ง 6 รองอธิบดี นพ.สุเทพ อดีตเลขาฯ รมว.ยุค นพ.รัชตะ เป็นรองอธิบดีควบคุมโรค นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ เป็นรองอธิบดีกรมวิทย์ฯ ผอ.รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นรองอธิบดีสบส.

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 3, 4/2559 เรื่องย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน 6 รายดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ดังนี้

1.นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2.นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็น รองอธิบดีกรมอนามัย

3.นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็น รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เป็น รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.นพ.สุเทพ เพชรมาก ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย และอดีตเลขานุการ รมว.สธ. สมัย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็น รมว.สธ. เป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

6.นพ.พิเชษฐ บัญญัติ นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ เป็น รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป