ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ลงตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน หลังมีชายหนุ่มร้องเรียนว่าผ่าตัดแก้ไขหนังตาหย่อน หลังผ่าตัดตาสองชั้น แล้วเกิดอาการ บวมช้ำพังผืดที่ชั้นตา และมีแผลเป็นขนาดใหญ่ ต้องแก้ไขอีกหลายครั้ง โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

จากกรณี ชายหนุ่ม อายุ 26 ปี เดินทางเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อปี 2551 ต่อมาหนังตาเริ่มหย่อน จึงติดต่อเข้าผ่าตัดแก้ไขกับแพทย์รายใหม่ ที่โรงพยาบาลเดิม เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ภายหลังผ่าตัดเกิดอาการบวมช้ำ มีพังผืดที่ชั้นตา และมีแผลเป็นขนาดใหญ่ จึงติดต่อเข้าแก้ไขอีก 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และกันยายน 2559 ก็ยังไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว วันนี้ (16 มีนาคม 2560) นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่าตัดให้ชายหนุ่มดังกล่าว โดยเน้นที่คุณภาพ มาตรฐาน ทั้ง 5 ด้าน ตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ประกอบด้วย

1.สถานที่ ต้องสะอาด ปลอดภัย

2.มีบุคลากรครบถ้วน โดยเฉพาะแพทย์ผู้ให้บริการจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ถูกต้อง

3.ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์จะต้องมีคุณภาพ และผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

4.การบริการต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน

และ 5.ความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนในการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ และให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่พบว่าเกี่ยวข้องกับด้านวิชาชีพ จะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณา ต่อไป