ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงหยุดให้บริการสายด่วน 1506 ชั่วคราว ตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ตอบสนองความต้องการในการรับรู้สิทธิของผู้ประกันตนรองรับไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างหยุดให้บริการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมให้บริการสายด่วน 1506 แก่ผู้ประกันตน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสายด่วน 1506 ของสำนักงานประกันสังคมจะให้บริการทั้งข้อสอบถามและเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงและการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบข้อสอบถามได้ทันทีโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้ประกันตนจำนวนกว่า 12 ล้านคน ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคม และปัจจุบันมีผู้ที่โทรเข้ามาที่สายด่วน 1506 เฉลี่ยเดือนละ 200,000 สาย ซึ่งสายด่วน 1506 นั้น ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงแรงงานด้วย โดยร้อยละ 80 ของสายที่โทรสอบถาม จะเป็นการสอบถามเรื่องประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มคู่สายเพื่อรองรับงานของสำนักงานประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมทั้งทางเว็บไซต์ การติดต่อผ่านเขตพื้นที่หรือจังหวัด รวมถึงการเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 สำนักงานประกันสังคมขอหยุดการให้บริการสายด่วน 1506 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสายด่วน 1506 ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน และให้มีความทันสมัย รองรับ Social Media

ทั้งนี้ระหว่างหยุดการให้บริการ นายจ้าง ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02 956 2539 ถึง 40 ในวันและเวลาราชการ