ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามประชาชนห้ามเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น ชี้ผิดกฎหมาย เข้าข่ายเป็นคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ย้ำเตือนวัยรุ่น อย่าเสี่ยงจัดฟันแฟชั่นในร้านชนิดนี้ นอกจากไม่ได้ทำให้เท่แล้วยังมีอันตรายเสี่ยงติดเชื้อ ฟันผุ หากพบรับทำฟันแฟชั่นในพื้นที่ให้แจ้งเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลเถื่อน ตลอด 24 ชั่วโมง จะดำเนินการทางกฎหมายทันที

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระแสแฟชั่นการจัดฟัน ยังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยซึ่งมีค่านิยมผิดๆ ว่าการจัดฟันทำให้เป็นคนเท่ห์ ทันสมัยดูดีมีฐานะ จึงมีผู้ฉวยโอกาสเปิดร้านจัดฟันแฟชั่นชนิดนี้ โดยไม่คำนึงถึงอันตรายความปลอดภัยของประชาชน การจัดฟันแฟชั่นนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว ยังเป็นการนำสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าไปในช่องปาก

กรม สบส.ขอย้ำเตือนประชาชนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ห้ามเปิดคลินิกหรือเปิดร้านจัดฟันแฟชั่นอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 อนุญาตให้ผู้ที่ดำเนินการคลินิกทันตกรรม จะต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะเท่านั้น และสถานที่ดำเนินการต้องได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า วัยรุ่นที่มีฟันปกติดีอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดฟันแฟชั่นตามกระแส เพราะเป็นการสร้างอันตรายให้ตัวเอง เนื่องจากผู้ที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางทันตกรรม อาจเกิดอันตรายตามมาเช่น ติดเชื้อจากเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจไม่มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ หรือได้รับอันตรายจากวัสดุที่ใช้ อาจไม่มีคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษต่างๆ ซึ่งจะถูกดูดซึมสะสมเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นการใส่เครื่องมือจัดฟันจะทำให้แปรงฟันทำความสะอาดฟันและช่องปากได้ยากขึ้น อาจทำให้เศษอาหารและแผ่นคราบจุลินทรีย์ติดสะสมอยู่รอบๆวัสดุที่จัดฟัน ทำให้เกิดฟันผุ หรือโรคเหงือกอักเสบ มีกลิ่นปากตามมา

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) กล่าวว่า การจัดฟัน ควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เนื่องจากเป็นการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึ่งเพื่อแก้ไขให้ผู้ที่มีปัญหาการสบฟันผิดปกติ หรือมีปัญหาฟันเรียงตัวไม่ดี เช่นฟันซ้อนหรือฟันห่าง ฟันเหยิน ให้เกิดความสมดุลและอยู่ในสภาพปกติ ผู้ที่มีฟันอยู่ในสภาพปกติอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดฟัน โดยก่อนจะทำการจัดฟัน ทันตแพทย์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในช่องปากก่อน เช่น การอุดฟันซี่ที่ผุ และขูดหินน้ำลายก่อน เพราะการจัดฟันต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี เพื่อให้ฟันเข้าที่ และเรียงตัวกันดี

ทพ.อาคม กล่าวต่อว่า ประชาชนที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์และไม่มีใบประกอบวิชาชีพในด้านทันตกรรม ไม่สามารถขออนุญาตเปิดคลินิกดำเนินการทำฟันทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแฟชั่นก็ตาม เนื่องจากเป็นการกระทำต่อร่างกายมนุษย์ ดังนั้นผู้ที่เปิดร้านจัดฟันแฟชั่นจึงเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ความผิด คือ เปิดคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 คือ ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบร้านจัดฟันแฟชั่น ขอให้แจ้งที่กลุ่มคลินิก สพรศ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7999 ต่อ 18407หรือที่เฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง จะเร่งตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายทันที