ชี้มติ ครม.สิทธิเกื้อกูลเป็นตามเรียกร้อง แถมเกินคาดปรับเงินเดือนคนได้ต่ำกว่าเกณฑ์

Tue, 2017-10-10 17:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่ม ขรก.สธ. อดีต พกส. ระบุ มติ ครม.เห็นชอบสิทธิเกื้อกูลเป็นไปตามเงื่อนไขเรียกร้อง แถมเกินคาดปรับเงินเดือนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมสั่งยุบตำแหน่ง พกส.หลังบรรจุเป็น ขรก.เพิ่ม กันปัญหาเรียกร้องเพิ่มเติมภายหลัง

นายธรรมนูญ ติณโสภารัตน์ ประธานกลุ่มข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อดีตพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เปิดเผยว่า จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับรับราชการใน สธ.แล้ว ซึ่งหลังจากนี้คงต้องรอหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมติเห็นชอบนี้มายังสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก่อน แล้ว ก.พ.จึงมีหนังสือแจ้งมายัง สธ.เพื่อให้ดำเนินการไปตามประกาศนี้ ทั้งนี้ตามมติ ครม.นอกจากเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ทางกลุ่มข้าราชการ สธ.อดีต พกส.ที่ได้ร่วมประชุมกับ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ.แล้ว ยังเพิ่มเติมในเรื่องเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเกินจากที่คาดหมายไว้จากเดิมที่เป็นการขอเฉพาะสิทธิเกื้อกูลอายุงานเพื่อทำ อวช.หรือทำชำนาญการอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามแม้ ครม.จะมีมติเพิ่มเติมเรื่องเงินเยียวยาแต่คงไม่มาก เพราะจากหลักเกณฑ์การเยียวยากำหนดไว้ว่า หากบุคคลใดที่มีเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนในหลักเกณฑ์การเยียวยาก็ให้ใช้ฐานเงินเดือนเดิมต่อไป แต่ในกรณีผู้ที่มีฐานเงินเดือนไม่ถึงจึงให้มีการเยียวยาเพิ่มเติม ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่มีฐานเงินเดือนเกินอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาจึงมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น

นอกจากนี้ตามมติ ครม.ยังได้ระบุชัดเจน คือ หลังจากมติ ครม.ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ พกส.ที่บรรจุเป็นข้าราชการ สธ.จะได้รับสิทธิเฉพาะในส่วนของเงินเดือนที่ไม่ต้องเริ่มอัตราใหม่หลังบรรจุเป็นข้าราชการ โดยในส่วนเกื้อกูลสิทธิเกื้อกูลอายุงานเพื่อทำ อวช.หรือทำชำนาญการจะถูกตัดสิทธิลง หลังจากนี้น้องๆ ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องเลือกระหว่างการเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ยังคงสิทธิตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ในการนับต่ออายุงานหลังบรรจุข้าราชการ หรือจะขอรับสิทธิ พกส.ที่ได้รับสิทธิเฉพาะเงินเดือน แต่สิทธิเกื้อกูลอายุงานไม่ได้รับแล้ว

นายธรรมนูญ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันมติ ครม.ยังได้ระบุว่า ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มและได้บรรจุ พกส.ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับจัดสรรแล้ว ให้ยุบเลิกตำแหน่ง พกส.ที่ได้รับการบรรจุแล้ว ซึ่งจะทำให้จำนวน พกส.ใน สธ.จะค่อยๆ ลดจำนวนลงจนหมดไป พร้อมกันนี้ยังให้ สธ.ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรใน สธ. เกี่ยวกับข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และ พกส.เพื่อให้เกิดการยอมรับเงื่อนไขสภาพการจ้างตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานใน สธ. ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเรียกร้องในภายหลังต่อไป

Add new comment