ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาคประชาชนเชียร์ สธ.อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามตู้กดเบียร์สดขายในร้านสะดวกซื้อ เพื่อยับยั้งอุบัติเหตุเมาแล้วขับ ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม อัดสองบริษัทน้ำเมายักษ์ใหญ่หยุดหาช่องกอบโกย ทำสังคมเสื่อม

วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เวลา 13.00 น. ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านทาง นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะตู้กดขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ และร้านโชว์ห่วย เพื่อป้องกันปัญหาเมาแล้วขับ อุบัติเหตุบนท้องถนน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

นายคำรณ กล่าวว่า เครือข่ายฯ ทราบว่าวันนี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551มีวาระเรื่องการขายเบียร์สดแบบกดดื่มในร้านสะดวกซื้อเข้าหารือด้วย จึงต้องการมาติดตามความชัดเจนจาก สธ.และแสดงจุดยืน คัดค้านการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อทุกรูปแบบ โดยขอให้ สธ.นำข้อเสนอไปพิจารณาดังนี้

1.จากความผิดที่เกิดขึ้นแล้วกับร้านสะดวกซื้อทั้ง 2 ราย คือ เซเว่นอิเลฟเว่น และแฟมิลี่มาร์ท ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่ควรเปิดช่องว่างให้เกิดการตีความอันไม่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.เร่งยกร่างอนุบัญญัติ เป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะตู้กดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ หรือร้านในลักษณะเดียวกัน อาศัยอำนาตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา30 (6) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

3. ขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งสัญญาณล่าสุดไม่ต้องการให้มีการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ และขอให้กำลังใจการทำงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนลดผลกระทบ ตลอดจนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้

และ 4.ขอเรียกร้องต่อบริษัท สิงห์คอเปอร์เรชั่น จำกัด เจ้าเบียร์ลีโอ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเบียร์ช้าง ให้คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมให้มากกว่านี้ และหยุดการหาช่องทางหลบเลี่ยงกฎหมายเพียงเพื่อประโยชน์ทางการค้า ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

“เพราะเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ จึงไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้มีเบียร์สดขาย ที่สำคัญอย่าให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่เอาเบียร์สดมาอยู่ในร้านสะดวกซื้อ ที่มีอยู่ทุกกซอกซอย ใกล้แหล่งชุมชน ยิ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงเท่าตัว คนดื่มต้องดื่มในร้านเพราะกลัวเสียรสชาติ ทำให้คนเมาอยู่ในร้าน เมื่อเด็กๆ จะไปร้านเซเว่นพ่อแม่ต้องเตือนให้ระวังคนเมา กลายเป็นสถานที่เสี่ยงของชุมชน และครอบครัว” นายคำรณ กล่าว