สมบัติ แทนประเสริฐสุข

 • สธ.ร่วมกับ กต.หารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและเครือข่ายนานาชาติเตรียมพร้อมรับมือโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ระดับนานาชาติ
  2020-02-12 20:03
 • กรมควบคุมโรคหารือกับสถานทูตจีน เรื่องสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  2020-02-04 20:05
 • แม้ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดลงจากตอนเริ่มต้นโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” อย่างเห็นได้ชัดและมีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมผู้ป่วยเอชไอวี แต่ในส่วนของ “วัณโรค” กลับพบว่า ในช่วงหลัง มีอัตราผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อร่วมกันของคนไข้ที่ติดเชื้อเอชไอวี และการเกิดอาการ“ดื้อยา” ของผู้ป่วยวัณโรค
  2018-09-14 14:15
 • กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ตับอักเสบโลก ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. 61 นี้ ใน 83 รพ.ทั่วประเทศ
  2018-07-24 09:47
 • กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อบรมระบาดวิทยาภาคสนามเบื้องต้นนานาชาติ ประจำปี 2561 มุ่งพัฒนาคนด้านระบาดวิทยาให้เพียงพอ 1 ต่อ 200,000 ประชากร
  2018-06-14 16:14
 • สสส. จับมือ สถาบันยุวทัศน์ฯ ท้องฟ้าจำลอง จัดกิจกรรม ป(ล)อด รับวันเด็กแห่งชาติ ยุค 4.0 กับภารกิจ “ชวนครอบครัวเลิกบุหรี่เพื่อคนที่เรารัก” เปิดพื้นที่เรียนรู้เท่าทันอันตรายจากบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง หลังพบคนไทยยังสูบบุหรี่ในบ้านสูง 27.8% ตัวการก่อโรคทางเดินหายใจ หอบ หืด มากกว่าบ้านปลอดควันบุหรี่ แนะผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
  2018-01-14 15:48
 • ภาคประชาชนเชียร์ สธ.อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามตู้กดเบียร์สดขายในร้านสะดวกซื้อ เพื่อยับยั้งอุบัติเหตุเมาแล้วขับ ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม อัดสองบริษัทน้ำเมายักษ์ใหญ่หยุดหาช่องกอบโกย ทำสังคมเสื่อม
  2017-10-10 19:48
 • นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อม นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ นพ.สมภพ สังคุตแก้ว ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานวัณโรคสู่ประชาชน ในกิจกรรมการรณรงค์วันวัณโรคสากล ประจำปี 2558 (World TB day 2558) พร้อมให้บริการรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบครบวงจร รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องวัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
  2015-04-01 16:03
 • กรมควบคุมโรค จับมือกรมราชทัณฑ์ จัดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์เผย ปี 2557 มีผู้ต้องขังในเรือนจำป่วยวัณโรคทั้งสิ้น 1,407 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 611/100,000 ประชากร ซึ่งมากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 6 เท่า อัตราผลสำเร็จการรักษาร้อยละ 86 ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์คัดกรองวัณโรค ให้การรักษาโดยมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา ได้ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
  2015-03-25 09:47