ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันทันตกรรม ให้บริการทำฟันฟรีแก่ผู้ป่วย 300 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค.นี้ พร้อมนำเครื่องสแกนทันตกรรมแบบ 3 มิติเปิดให้บริการ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) ที่สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน“วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560” ว่า เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชน สถาบันทันตกรรม ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านทันตกรรมเฉพาะทาง ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางทันตกรรมให้แก่บุคลากรด้านทันตสุขภาพ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยควบคู่ไปในการรักษาจึงได้นำเทคโนโลยีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรมหรือเครื่องเดนตีสแกน 2.0 มาใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย สวทช.และ วช.เป็นผู้ผลิตเครื่องเอกซเรย์ดังกล่าว และนำมาติดตั้งในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสถาบันทันตกรรมเป็นหน่วยงานนำร่องที่ได้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย

ด้าน ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องเดนตีสแกน 2.0 เป็นเครื่องสแกนแบบ 3 มิติ ซึ่งพัฒนามาจาก รุ่น 1.1 โดยล่าสุดเป็นเวอร์ชั่น 2.0 เป็นเครื่องที่มีรังสีต่ำสามารถสแกนโครงหน้าได้แบบ 3 มิติ เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วยแบบ 360 องศา เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการผ่าตัดช่องปากผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ และได้รับมาตรฐาน ISO 13485 โดยได้นำมาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติปีนี้ วันที่ 21 ตุลาคมนี้ สถาบันทันตกรรม ได้ให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟันและขูดหินปูน ให้แก่ผู้ป่วยจำนวน 300 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน