อัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากกลุ่มโรค NCDs

Mon, 2017-11-13 11:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากกลุ่มโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) โรคมะเร็งนำอันดับ 1 อัตรา 113.7 ต่อประชากรแสนคน

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.