ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนผู้ป่วยหากเลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็งผิด เสียโอกาสในการหายขาดจากโรค

จากที่มีข่าวการแจกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสมุนไพรฟรีให้ผู้ป่วยมะเร็งแห่งหนึ่ง และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเดินทางไปรอรับผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากนั้น

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ปีละประมาณ 70,000 ราย และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ปีละประมาณ 120,000 ราย โดยมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด 5 อันดับแรกในเพศชายไทย ได้แก่ มะเร็งตับและทางเดินท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตามลำดับ ส่วนในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปอด ตามลำดับ

โดยทั่วไปการรักษาตามมาตรฐานสำหรับโรคมะเร็งมี 3 วิธีการหลัก คือ การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งระยะของโรคมะเร็งและสภาพร่างกายของผู้ป่วยเป็นหลักส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ปัจจุบันสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ 24 รายการ นำมาใช้ในสรรพคุณด้านอื่น เช่น บำรุงน้ำเหลือง เป็นต้น แต่ยังไม่มีสมุนไพรไทยตัวใดที่ผ่านการรับรองให้ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ เนื่องจากยังไม่มีผลทางวิจัยรองรับ

นอกจากนั้นอาจใช้สมุนไพรในการลดผลข้างเคียงจากการรักษาแผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นการรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงขอเตือนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ด้านโรคมะเร็ง เพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามหลักวิชาการนั้น ต้องนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวมาตรวจเรื่องความปลอดภัยด้านจุลชีวะ โลหะหนัก และสารสเตอรอยด์ ว่ามีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายหรือไม่ ศึกษาส่วนประกอบหลักที่เป็นสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ขั้นตอนต่อไป จึงนำไปศึกษาประสิทธิผลต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลองและในคนป่วยจริงตามลำดับ จึงจะสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างมั่นใจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการศึกษาวิจัยจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

“ขอฝากถึงผู้ป่วยเป็นมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น ควรใช้วิธีการรักษามาตรฐาน ตามคำแนะนำของแพทย์เป็นหลัก หากไปหลงเชื่อ การรักษาทางเลือกที่ยังไม่มีผลการวิจัยยืนยัน อาจสูญเสียโอกาสที่สำคัญในการหายขาดจากโรคได้ แต่หากจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐาน ก็ควรปรึกษาแพทย์ด้านโรคมะเร็งก่อนเพื่อความปลอดภัย” ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าว