ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้วมีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ 2561 ช่วง 7 วันอันตราย 28 ธันวาคม 2560–3 มกราคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตรวจเลือดจาก สสส. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกราย หากไม่สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ จะส่งตัวผู้ขับขี่ไปเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ที่ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำผลไปประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 ประชาชนจะเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ มีการฝ่าฝืนกฎหมาย และขาดความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น การขับรถเร็ว การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย และการดื่มสุราแล้วขับรถ

จากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา ช่วง 7 วันอันตราย (ข้อมูล : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน) พบว่าในช่วงดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ 3,919 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 478 ราย ได้รับบาดเจ็บต้องนอนโรงพยาบาล 4,128 ราย และมีการจับกุมคดีเมาแล้วขับ 13,948 คดี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ทุกรายการ โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือการดื่มสุรา ร้อยละ 36.59

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดติดปัญหาในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนของแนวทางการปฎิบัติของแต่ละหน่วยงาน ข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ระเบียบค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด รวมถึงคำถามด้านความคุ้มค่าของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ในกรณีต่างๆ ซึ่งผลดีของการทราบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่มีหลักฐานอ้างอิงแน่ชัดของผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎหมายนั้น จะส่งผลต่อการพิจารณากำหนดโทษของการกระทำผิดในกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล

ในปีนี้ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนและบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วง7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560–3 มกราคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคาดว่าการดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยให้มีการดำเนินงานตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ทั้ง 2 ฝ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต

หากผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเป่าทางลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังสถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อทำการเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และนำผลการตรวจไปประกอบสำนวนการสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป ปีใหม่นี้ “ดื่มแล้วขับ จับตรวจแอลกอฮอล์”

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

หนุน สธ.เจาะเลือดวัดแอลกอฮอล์ในอุบัติเหตุทุกราย