เจาะเลือด

 • “หมอธีระ” ระบุ “เจาะเลือดใกล้บ้าน” ก่อนขยายบริการทั่วประเทศ หลักเกณฑ์มาตรฐานควบคุมต้องชัด ทั้งจัดเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ ต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาหน้างานปฏิบัติ พร้อมถามความรับผิดชอบ หากเกิดภาวะแทรกซ้อนเจาะเลือดในคลินิกเอกชนและสถานบริการนอกโรงพยาบาล แนะบริหารจัดการในโรงพยาบาล กระจายจุดเจาะเลือด เพิ่มบุคลากร ช่วยลดคิวคอยนานได้
  2020-01-20 12:27
 • ผอ.รพ.นครปฐม เผยผล 2 สัปดาห์ คนไข้ "เจาะเลือดใกล้บ้าน" มากขึ้น ช่วยลดเวลารอคอย ตั้งเป้าลดเจาะเลือดใน รพ.ลง 80% ภายในสิ้นปี
  2020-01-16 20:34
 • ปธ.อนุฯกฎหมาย สภาเทคนิคการแพทย์ แจงแนวทางเจาะเลือดใกล้บ้าน ชี้ "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" เจาะได้ ด้านคุณภาพห้องแล็บมี 3 มาตรฐานรับรอง
  2020-01-14 12:52
 • “อนุทิน” เปิดตัวโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล วางระบบการเจาะเลือดการเก็บและการส่งตัวอย่างที่สถานบริการสุขภาพ คลินิกเอกชน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ก่อนนัดพบแพทย์ ช่วยลดเวลาการรอในโรงพยาบาล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือดและการเก็บและส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล รวมทั้งจัดอบรมให้กับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2020-01-13 16:19
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำร่องแนวทางเจาะเลือดใกล้บ้าน 5 โรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบ กทม. เตรียมขยายสู่ทุกจังหวัด ลดคอขวด-ระยะเวลารอคอย คาดผู้ป่วยเหลือเวลาในโรงพยาบาลเพียง 1-1.5 ชั่วโมง
  2020-01-12 08:38
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลประชุมหารือการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น พยาบาลสามารถเจาะเก็บตัวอย่างเลือดได้ แต่ต้องพิจารณารายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อยกเว้นของกฎหมายเทคนิคการแพทย์ และต้องแก้ไขข้อจำกัดและเงื่อนไขของวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ก่อนเสนอข้อสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป
  2019-04-30 12:27
 • แจงชัด รื้อคดี “พยาบาลเจาะเลือด” สภาเทคนิคการแพทย์ไม่เกี่ยว เป็นเรื่อง สสจ.นครปฐม หารืออัยการจังหวัด รับเคยทำหนังสือโต้แย้งคำให้การนายกสภาเทคนิคบิดเบือน และตอบข้อหารือ สบส. การเจาะเลือดเป็นการประกอบวิชาชีพในฐานะองค์กรวิชาชีพเท่านั้น หนุน “สภาการพยาบาล” ปรับข้อบังคับเปิดช่องพยาบาลเจาะเลือดได้อย่างถูกต้อง หลังถูก สธ.เบรก เหตุเขียนเกินกว่ากรอบวิชาชีพ พร้อมฝากกรณีที่เกิดขึ้นควรดูประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ดูวิชาชีพเป็นหลัก หวั่นประชาชนเดือดร้อน
  2019-04-07 08:50
 • กรรมการสภาการพยาบาล เผยพยาบาลทั่วประเทศพร้อมเลิกเจาะเลือดผู้ป่วย หาก “สภาเทคนิคการแพทย์” ยัน พยาบาลเจาะเลือดไม่ได้ หลังออก กม.กั๊กพยาบาลห้ามรับจ๊อบเจาะเลือดเอกชน ส่วนเจาะเลือดใน รพ. ต้องทำภายใต้กำกับนักเทคนิคการแพทย์ ระบุไม่เคยมีมาก่อน ย้ำแค่เจาะเลือดส่งตรวจ ไม่ได้วิเคราะห์ผล ขณะที่ สบส.เตรียมเชิญทั้ง 2 สภาวิชาชีพ ร่วมหาข้อสรุป 29 เม.ย. นี้
  2019-04-07 08:41
 • “สหภาพพยาบาล” ถามเจตนา “สภาเทคนิคการแพทย์” กรณียื่นรื้อฟ้องคดี “พยาบาลนครปฐมเจาะเลือดตรวจสุขภาพ” หลังศาลแขวงนครปฐมสั่งไม่ฟ้อง ชี้เป็นประเด็นทำวุ่น กระทบพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งอาจสร้างภาระงานนักเทคนิคการแพทย์เพิ่มในอนาคต กระทบประชาชน พร้อมตั้งข้อสังเกตต้นตอผลประโยชน์ “เปิดแลปเอกชนรับตรวจ” หรือไม่
  2019-04-06 07:47
 • สธ.จับมือสำนักงานตำรวจ ตรวจเลือดวัดแอลกอฮอล์ในเคสอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2561 นี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุราทุกราย หวังช่วยลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับได้ กรณีตำรวจสงสัยหรือคู่กรณีร้องขอ ให้ส่งตัวผู้ขับขี่ทั้ง 2 ฝ่ายที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ไปยัง รพ.สังกัด สธ.พร้อมใบนำส่ง เพื่อเจาะเลือดและตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งจะนำผลตรวจที่ได้ไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป
  2017-12-28 12:06
 • กรมควบคุมโรค จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำรวจ และ สสส. ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ ช่วง 7 วันอันตราย 28 ธันวาคม 2560–3 มกราคม 2561
  2017-12-24 08:58
 • เครือข่ายงดเหล้า-เหยื่อน้ำเมา หนุน สธ.เจาะเลือดวัดแอลกอฮอล์ในอุบัติเหตุทุกราย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ปิดช่องโหว่คนหัวหมอวิ่งเต้นขอเคลียร์คดี พร้อมให้กำลังใจกระทรวงสู้ธุรกิจน้ำเมา ที่ขอแก้กฎหมายให้ตัวเองขายสุราได้อย่างเสรี
  2017-12-22 17:02

Pages