รองปลัด สธ.เผยตั้งคณะทำงานทบทวนกรอบกำลังคนจิตเวชแล้ว

Mon, 2018-01-15 16:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองปลัด สธ.เผยตั้งคณะทำงานปรับปรุงกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านจิตเวชมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ยังเหลือปรับแก้รายละเอียดอีกเล็กน้อย ส่วนในภาพรวมอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ว่าหลังจากจัดคนลงตามกรอบอัตรากำลังปี 2560 แล้วมีปัญหาในจุดใดบ้าง

พญ.พิมลพรรณ วิปุลากร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 พญ.พิมลพรรณ วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบุคลากรด้านจิตเวชซึ่งระบุว่าถูกตัดลดจำนวนบุคลากรแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดทั้งๆที่ภาระงานล้นมือ จนทำให้รู้สึกหมดกำลังใจ ขอเรียนว่าโดยหลักการบริหารเรื่องกำลังคนแล้ว จุดประสงค์ของกระทรวงคือการกระจายกำลังคนไปอยู่ในหน่วยที่มีความขาดแคลน โรงพยาบาลไหนเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลังแล้วยังขาดแคลนบุคลากรหรือยังไม่มี ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงที่จะบริหารให้มีกำลังคนลงไปในส่วนที่ขาด

อย่างไรก็ดี หลังจากเริ่มใช้โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังปี 2560 ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดกำลังคนเข้าตามกรอบ ดังนั้นอาจมีบางโรงพยาบาลที่กำลังคนยังไม่เหมาะสมกับภาระงาน ซึ่งก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดเป็นจุดๆไป

ขณะเดียวกัน ในภาพรวมแล้ว กระทรวงได้มีการเชิญทีมงานจากทุกเขตสุขภาพมาร่วมประชุมเพื่อดูว่าหลังจากจัดทำกรอบอัตรากำลังคนในแต่ละระดับและเริ่มจัดคนลงไปแล้ว สถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างไร ยังมีข้อจำกัดเรื่องอะไร เช่น ถ้าเขตสุขภาพเกินครึ่งสามารถบริหารได้ แบบนี้ประเด็นอาจไม่ได้มาจากตัวกรอบอัตรากำลัง แต่อาจเป็นประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดของพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ ก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดเป็นรายเขต แต่หากผลประเมินสรุปออกมาว่ามีปัญหาทุกเขต แบบนี้มีประเด็นมาจากตัวกรอบอัตรากำลังซึ่งก็ต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวกรอบ

อย่างไรก็ดี ในส่วนของบุคลากรด้านจิตเวช ได้มีการตั้งข้อสังเกตและทำเรื่องขอทบทวนมาตั้งแต่เริ่มประกาศใช้โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังปี 2560 แล้วว่ายังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งกระทรวงก็ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงทบทวนกรอบและได้ประชุมกันไป 3-4 รอบแล้ว เหลือรายละเอียดอีกเล็กน้อย ถ้าแก้ไขจนลงตัวก็จะเดินหน้าเสนอปรับปรุงกรอบอัตรากำลังได้เลย เพียงแต่การบรรจุคนเข้าตามกรอบก็ยังเดินหน้าไปตามปกติ เพราะเป็นกรอบภาพรวมของทุกสาขาในโรงพยาบาล ตรงไหนที่เต็มกรอบหรือเกิน ก็ดำเนินการหรือปฎิบัติหน้าที่ไป ตรงไหนยังขาดก็เป็นหน้าที่กระทรวงบริหารให้มีกำลังคนลงไปในส่วนที่ขาด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พ้อ สธ.ไม่สนใจงานจิตเวช สั่งลดบุคลากรใน รพ. ทั้งที่งานล้นมือ โอดถอดใจ-ไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว

เพจจิตแพทย์วอน สธ.เห็นใจพยาบาลจิตเวช ชี้ไม่ก้าวหน้าวิชาชีพยังทำใจได้ แต่อย่าลดกำลังคน

สธ.ห่วงโครงสร้างกำลังคนจิตเวชใน รพ. นัดถก 17 ม.ค.นี้

หารืองานจิตเวช รพ.สป.สธ.ได้ 3 ข้อสรุป ‘รวมงานยาเสพติด เสนออัตรากำลังที่เหมาะสมต่อ อ.ก.พ.สป.’

 

Add new comment