เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ใน ‘วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก’

Wed, 2018-01-17 11:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน “วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก” ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความวิจัย รูปแบบฉบับเต็ม เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถสมัครนำส่งบทความวิจัยแบบออนไลน์เท่านั้น ได้ที่นี่

Comments

Add new comment