เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ใน ‘วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก’

กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบทความวิชาการ เพื่อนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน “วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก” ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความวิจัย รูปแบบฉบับเต็ม เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถสมัครนำส่งบทความวิจัยแบบออนไลน์เท่านั้น ได้ที่นี่

Comments

นายรัชกร คำถาเครือ • 2019-08-19, 11:43
Good

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน