ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต รองรับผู้ป่วยไตวายได้เกือบ 20 คน จาก รพ.ค่ายอิงคยุทธ

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 12 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ประสานกับโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายที่เข้ารับบริการฟอกเลือด เนื่องจากโรงพยาบาลได้หยุดบริการชั่วคราวและอยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายในระยะเร่งด่วน ได้มอบให้โรงพยาบาลปัตตานีให้บริการฟอกเลือดชั่วคราวในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและเศรษฐานะพร้อมวางแผนเพิ่มรอบบริการ หรือขยายเครื่องฟอกเลือดเพิ่มเบื้องต้น คาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้เกือบ 20 คน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีประสานส่งผู้ป่วยให้กลับไปรับบริการที่สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจตามภูมิลำเนา เช่น โรงพยาบาลสิโรรส โรงพยาบาลศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ. ยะลา

ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางจังหวัดปัตตานี เตรียมเปิดหน่วยฟอกไตเพิ่มที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์อีก 12 เตียง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอีก 8 เตียงภายใน 4 เดือน

ทั้งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลปัตตานีให้บริการฟอกเลือด 16 เครื่องต่อวัน มีผู้ป่วยรับบริการประจำ 26 รายต่อวัน นอกจากนี้ ยังให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปัตตานีอีก 6 รายต่อวัน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ญาติผู้ป่วยโรคไตพร้อมด้วยผู้ป่วยโรคไตกว่า 100 คนรวมตัวกันเรียกร้องให้ร.พ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ลงมาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาล เนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่สามารถฟอกไตให้ได้หลายวัน (ดูข่าว ที่นี่)