‘รพ.ปัตตานี’ เพิ่มรอบฟอกไตรับผู้ป่วยจาก ‘รพ.ค่ายอิงคยุทธ’ ได้เกือบ 20 คน

Sun, 2018-01-28 17:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.ปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต รองรับผู้ป่วยไตวายได้เกือบ 20 คน จาก รพ.ค่ายอิงคยุทธ

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 12 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ประสานกับโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายที่เข้ารับบริการฟอกเลือด เนื่องจากโรงพยาบาลได้หยุดบริการชั่วคราวและอยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายในระยะเร่งด่วน ได้มอบให้โรงพยาบาลปัตตานีให้บริการฟอกเลือดชั่วคราวในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและเศรษฐานะพร้อมวางแผนเพิ่มรอบบริการ หรือขยายเครื่องฟอกเลือดเพิ่มเบื้องต้น คาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้เกือบ 20 คน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีประสานส่งผู้ป่วยให้กลับไปรับบริการที่สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจตามภูมิลำเนา เช่น โรงพยาบาลสิโรรส โรงพยาบาลศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ. ยะลา

ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางจังหวัดปัตตานี เตรียมเปิดหน่วยฟอกไตเพิ่มที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์อีก 12 เตียง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอีก 8 เตียงภายใน 4 เดือน

ทั้งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลปัตตานีให้บริการฟอกเลือด 16 เครื่องต่อวัน มีผู้ป่วยรับบริการประจำ 26 รายต่อวัน นอกจากนี้ ยังให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปัตตานีอีก 6 รายต่อวัน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ญาติผู้ป่วยโรคไตพร้อมด้วยผู้ป่วยโรคไตกว่า 100 คนรวมตัวกันเรียกร้องให้ร.พ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ลงมาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาล เนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่สามารถฟอกไตให้ได้หลายวัน (ดูข่าว ที่นี่)

Add new comment