ปัตตานี

 • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย จ.ปัตตานี ควบคุมโรคโควิด 19 ได้ดี มีความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนาม 3 แห่ง ย้ำต้องเข้มการลักลอบข้ามแดนจากมาเลเซีย 
  2021-01-16 15:53
 • รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ทำงานเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ได้ครบ 100% พร้อมเป็นศูนย์รับผู้ป่วยหลังพ้นภาวะวิกฤติจากโรงพยาบาลใหญ่กลับมาดูแลต่อ ช่วยลดความแออัด ผู้ป่วยได้รักษาใกล้บ้าน
  2020-01-22 19:16
 • รพ.ปัตตานี พัฒนาเครือข่ายส่งต่อและดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจเต็มพื้นที่ สามารถลดอัตราการเสียชีวิต จากที่เคยสูงถึง 20 คนต่อประชากร 100,000 คน จนเหลือเพียง 8 คน ต่อประชากร 100,000 คน ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สรพ.เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด หรือ PNC
  2018-09-08 11:15
 • รพ.ปัตตานี เพิ่มรอบการฟอกไต รองรับผู้ป่วยไตวายได้เกือบ 20 คน จาก รพ.ค่ายอิงคยุทธ
  2018-01-28 17:44
 • ชมรมเพื่อนโรคไตเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยไตวาย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี หลัง รพ.หยุดบริการฟอกไต เหตุติดขัดช่วงรอยต่อเปลี่ยนบริษัทฟอกไต ด้าน มทภ.4 สั่งรพ.ค่ายอิงคยุทธฯ เร่งดูแลผู้ป่วยฟอกไต
  2018-01-27 17:05
 • ผอ.รพ.ปัตตานี ชี้จุดอ่อนประบวนการรับฟังความเห็นบัตรทอง หลังรับข้อเสนอไปปรับปรุง ยังคงพิจารณาและตัดสินใจจะทำตามข้อเสนอหรือไม่โดยคนกลุ่มเดียว ยัน ต้องเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ไม่ใช่พิจารณาโดยคนกลุ่มเดียว เสนอตั้ง คกก.มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มองผลกระทบข้อเสนอรอบด้านก่อนเดินหน้า พร้อมวิจารณ์การจัดประชุมรับฟังความเห็น ถูกแยกส่วนมองไม่เห็นภาพรวม แถมกลายเป็นเวทีโจมตี ขึ้นป้ายเรียกร้องให้ปลดผู้บริหาร ไม่ใช่เวทีหารือหาข้อสรุปร่วมกัน
  2015-02-14 18:51
 • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยนอนติดเตียงที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอประจำครอบครัว ที่ จ.ปัตตานี  โดยทีมหมอครอบครัวจะให้การดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาทุกครอบครัว ประดุจญาติมิตร ช่วยลดทุกข์เพิ่มสุขให้ครอบครัวและชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อวันที่ 21 ม.ค.58
  2015-01-30 22:57
 • สธ.ส่งทีมหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อยู่ในบ้าน ชุมชน ในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพดีขึ้น รมช.สธ.ชี้นโยบายทีมหมอครอบครัวเป็นการสร้างฐานการดูสุขภาพประชาชนในระยะยาว ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีจนถึงเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิต สร้างความมั่นใจระบบบริการปฐมภูมิ เชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชน ท้องถิ่น
  2015-01-21 17:16
 • สธ. เผยสถานการณ์น้ำท่วมใน 3 จังหวัดภาคใต้น่าห่วง โดยเฉพาะที่ปัตตานี สถานบริการเสี่ยงน้ำท่วม 2 แห่งคือโรงพยาบาลหนองจิก ป้องกันเต็มที่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบประชาชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 4 เครื่อง กั้นกระสอบทราย และที่รพ.สต.ปะกาฮารัง ยังสามารถเปิดให้บริการได้ และส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกบริการทุกวัน มีผู้ประสบภัยป่วยจากน้ำท่วม รวมกว่า 25,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด น้ำกัดเท้า ไม่พบโรคระบาด
  2014-12-28 17:17
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ มีผู้รับบริการรวม 10,184 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด น้ำกัดเท้า ส่งยาชุดน้ำท่วมไปแล้ว 55,000 ชุด สถานบริการสาธารณสุขเปิดทำการได้ทุกแห่ง ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ย้ำเตือนประชาชนให้ดูแลบุตรหลาน ที่ลงเล่นน้ำท่วม เสี่ยงป่วยโรคปอดบวม จากการสำลักน้ำท่วมเข้าปอด
  2014-12-23 19:58
 • เป็นเวลา 16 ปีมาแล้วที่ ฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว ได้ทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตสีแดง มีความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชนบางกลุ่ม งานที่เธอทำในวันนี้ไม่ใช่แค่งานส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับคนในพื้นที่ และคนของภาครัฐ โดยไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น ผลของการทำความดี ส่งผลให้ ฮาซานียะห์ ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557ประเภทประชาชน ด้วยวัย 48 ปี ในทุกๆ รางวัลที่เธอได้รับมักจะสร้างและเป็นกำลังใจให้เธอได้ทำหน้าที่ของอสม. เพื่อคนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายและใจดีขึ้น รวมทั้งความสันติภาพในพื้นที่
  2014-12-20 19:04
 • รมช.สธ. เผยคนไทยตาบอดสาเหตุจากต้อกระจกร้อยละ 70 และพบตาต้อกระจกชนิดบอดเกิดใหม่ปีละ 60,000 ราย เร่งคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ จัดบริการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมให้รวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2558 ผ่าตัดตาต้อกระจกชนิดบอดทั่วประเทศ 60,000 ราย (ตา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
  2014-12-04 18:03

Pages