สธ.ส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้ ส่งยา 5.5 หมื่นชุด

Tue, 2014-12-23 19:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ มีผู้รับบริการรวม 10,184 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด น้ำกัดเท้า ส่งยาชุดน้ำท่วมไปแล้ว 55,000 ชุด สถานบริการสาธารณสุขเปิดทำการได้ทุกแห่ง ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ย้ำเตือนประชาชนให้ดูแลบุตรหลาน ที่ลงเล่นน้ำท่วม เสี่ยงป่วยโรคปอดบวม จากการสำลักน้ำท่วมเข้าปอด

23 ธ.ค.57 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งทางรถและทางเรือต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าระดับน้ำจะลดลงและกลับสู่สภาวะปกติ สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดไม่ได้รับความเสียหาย สามารถให้บริการประชาชนตามปกติทุกแห่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งชุดยาน้ำท่วมไปในพื้นที่ประสบภัยเพิ่มเติม 55,000 ชุด

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบภัย ในพื้นที่ประสบภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ออกปฏิบัติการรวม 65 ครั้ง มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 13,211 ราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า รองลงมา ไข้หวัด ผื่นคัน ปวดเมื่อย และเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต้องกินยาควบคุมอาการต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งที่มีพื้นที่ประสบภัย ทำการเฝ้าระวังโรคที่จะมาในช่วงน้ำท่วมต่อไปอีก 2 สัปดาห์ เพื่อให้การดูแลประชาชนทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการปฏิบัติตัวในภาวะน้ำท่วม เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสประสบปัญหาน้ำท่วม 13 อำเภอ มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 115,853 คน หนักที่สุด มี 3 อำเภอ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอตากใบ ได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปดูแลประชาชนวันละ 5 ทีม โดยจะเข้าไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ตามบ้านเรือน เช่น ผู้สูงอายุที่ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคไตวาย โรคจิตเวช เป็นต้น รวมประมาณ 1,200 คน เพื่อป้องกันการขาดยา โดยจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการจนกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ได้เร่งฟื้นฟูทั้งเรื่องสุขาภิบาลน้ำสะอาด ตลาดสด พ่นฆ่ายุง กำจัดขยะ เพื่อให้ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยเร็ว

เรื่องที่น่าห่วงขณะนี้ จากการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ พบว่า มีเด็กจำนวนมาก ลงเล่นน้ำท่วมขัง อาจเกิดการสำลักน้ำ ทำให้เชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในน้ำท่วม เข้าไปในปอด ทำให้เกิดการอักเสบ และเป็นโรคปอดบวมได้ จะเกิดได้ง่ายในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ อ่อนแอ จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลาน ให้หลีกเลี่ยงลงเล่นน้ำท่วมขัง หากเด็กมีอาการป่วยหลังเล่นน้ำ เช่น มีไข้สูงเกิน 2 วัน ไอ หายใจหอบ หรือเจ็บหน้าอกเวลาไอ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อรักษาอย่างทันที

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ฝนตกหนัก อากาศจะมีความชื้นสูง ขอให้ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่เปียกชื้น เพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ หากมีบุคคลในครอบครัว ป่วยเป็นไข้หวัด ขอให้นอนพักอย่างเต็มที่ ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น หากอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่