ทีมหมอประจำครอบครัว จ.ปัตตานี

Fri, 2015-01-30 22:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยนอนติดเตียงที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอประจำครอบครัว ที่ จ.ปัตตานี  โดยทีมหมอครอบครัวจะให้การดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาทุกครอบครัว ประดุจญาติมิตร ช่วยลดทุกข์เพิ่มสุขให้ครอบครัวและชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อวันที่ 21 ม.ค.58