ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ดันโรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าสู่ระบบ HA หนุนสร้างคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเอกชนเข้าสู่ระบบประเมินมาตรฐาน HA ของ สรพ.เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาคุณภาพให้ปชช. เผยต่างชาติแห่เข้าไทยท่องเที่ยว ตรวจสุขภาพ รับการรักษา ชูระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดในประเทศแถบเอเชีย ขณะที่รอง ผอ.สรพ.เผย อนาคตเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามาประเมินตัดสินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่มเมืองทองธานี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่19 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” โดยมีการจัดเวที เสวนา “โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการ สรพ. ร่วมแลกเปลี่ยน

นพ.มรุต กล่าวว่า สธ.ดูแลประชาชนโดยเน้นในเรื่องคุณภาพ โดยโรงพยาบาล HA ภายใต้การดูแลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการนำเสนอปัญหาผ่านสื่อเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการถูกฟ้องร้องมากมาย ฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงต้องจัดการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการรักษาที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมควบคู่กันไป

นพ.มรุต ระบุว่า โรงพยาบาลแต่ละแห่งที่ได้ขับเคลื่อนจนได้ระบบคุณภาพเป็นโรงพยาบาล HA นั้น ไม่ได้มาง่ายแต่ต้องช่วยกันทำด้วยความยากลำบาก แต่ก็ต้องทำเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และตัวเราเองก็ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบ HA ผ่านการรับรองของ สรพ.และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คือ 1.กระตุ้นโรงพยาบาลให้เข้าสู่กระบวนการรับรอง HA 2.มอบให้ Quality Learning Network (QLN) ของแต่ละจังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับการประเมินและช่วยในการทำ internal survey 3.หลีกเลี่ยงการนำผู้เยี่ยมสำรวจมาใช้ในการเตรียมความพร้อมในโรงพยาบาล เนื่องจากเสียโอกาสในการนำผู้เยี่ยมสำรวจไปเยี่ยมจริง

“ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขอยากให้ทุกโรงพยาบาลใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA และAdvanced HA ต่อไป เพื่อที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีนโยบายบังคับให้ใช้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า หรือ ที่เรียกว่า Advanced HA โดยส่วนที่สำคัญคือ มอบนโยบายผู้บริหารให้สนับสนุน เพื่อให้สรพ.กระตุ้นเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA และ สธ.อยากให้โรงพยาบาลเอกชนทำในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน HA โดย สรพ. ซึ่งถือเป็นการพัฒนาขึ้นในประเทศของเรา ที่ใช้มาตรฐานนี้เพื่อผู้ป่วยจะได้ปลอดภัย ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ที่ผ่านมาการรักษาของเราไม่เป็นรองที่ใดในโลกและมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเรามีชาวต่างชาติทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยว มารักษา และมาตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ หลายประเทศระบุว่า เป็นระบบที่ดีที่สุดในประเทศแถบเอเชีย” นพ.มรุต กล่าว

นพ.มรุต ระบุด้วยว่า การรับรอง HA เมื่อ 3 ปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกัน มีการพัฒนาขึ้น สธ.เห็นคุณค่า และอยากให้ทุกรพ.ใช้ระบบการรับรองตามมาตรฐาน HA ที่มีในประเทศไทยของเรา ดูแลประชาชนทั้งคนไทย ต่างชาติ ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย เราเองก็ปลอดภัย และไม่มีใครอยากถูกฟ้องร้อง หรือไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะเราเหนื่อยกันมากแล้ว อยากได้คำชื่นชม

ขณะที่ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า โรงพยาบาล HA ถือเป็นโรงพยาบาลที่มี 5 เรื่อง ได้รับการรับรอง คือ1.ให้บริการอย่างมีคุณภาพเน้นผู้ป่วยเป็นศนย์กลาง 2.รพ.เมื่อเข้าไปแล้วมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ 3.มีระบบป้องกันความเสี่ยง และพัฒนา ทบทวน ต่อไปในอนาคต 4.รพ.พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ และ 5.เป็นการนำมาตรฐานวิชาชีพและความรู้ที่ทันสมัยในการให้บริการแก่ประชาชน

“ระบบ HA ถือเป็นคุณภาพที่มีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตจะเปิดกว้าง ให้ประชาชนเข้าไปรับรองคุณภาพ ซึ่งประชาชนจะจับต้องได้ เพราะการทำมาตรฐานจะตอบโจทย์ประชาชนอย่างชัดเจนที่สุด และสุดท้ายประชาชนจะทดสอบว่าทำตามมาตรฐานได้หรือไม่ ซึ่งในอนาคตจะเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามาประเมิน และประชาชนจะเป็นคนที่บอกเราเอง ซึ่งปัจจุบันนี้แต่ละโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA มีมิติให้รับฟังความต้องการของประชาชน วิเคราะห์ความต้องการของคนไข้ แล้วนำมาพัฒนาอยู่แล้วเช่นกัน” พญ.ปิยวรรณ ระบุ