ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

 • สัมภาษณ์พิเศษ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รอง ผอ.สรพ.ไขข้อสงสัยทำไมบุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 และ New Normal ของระบบสุขภาพไทยในอนาคต
  2020-04-28 20:23
 • สรพ.เดินหน้าผลักดันนโยบายป้องกันการติดเชื้อ “โควิด-19” ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ย้ำข้อปฏิบัติ “ควบคุม” - “ป้องกัน” การแพร่เชื้อ พร้อมชู 6 แนวทางเซฟตี้ขั้นสุด ลดความเสี่ยง “คลัสเตอร์” ระบาดในโรงพยาบาล และหน่วยบริการทางการแพทย์
  2020-04-26 18:55
 • สรพ.ผนึกภาคีเครือข่ายสุขภาพ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” 16-17กันยายน นี้ มุ่งหวังทุกภาคส่วนแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมความปลอดภัย ลุยสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รพ.2P Safety 370 แห่ง เร่งเดินหน้าขยายครอบคลุมโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขทั่วประเทศ ตั้งเป้าในอนาคตลดค่าบริการสาธารณสุขให้ประชาชน
  2019-09-14 16:23
 • รองผู้อำนวยการ สรพ. เน้นย้ำความสำคัญเรื่อง people centered care ระบุ การฟังเสียงผู้ป่วยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับทุกคน แนะหน่วยบริการรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ กับคุณภาพที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของคนไข้
  2019-01-02 20:13
 • สธ.ดันโรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าสู่ระบบ HA หนุนสร้างคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเอกชนเข้าสู่ระบบประเมินมาตรฐาน HA ของ สรพ.เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาคุณภาพให้ปชช. เผยต่างชาติแห่เข้าไทยท่องเที่ยว ตรวจสุขภาพ รับการรักษา ชูระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดในประเทศแถบเอเชีย ขณะที่รอง ผอ.สรพ.เผย อนาคตเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามาประเมินตัดสินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
  2018-03-16 11:29
 • รพ.ชลบุรีจัดระบบป้องกันความเสี่ยง 2P Safety เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล หรือ “คนไข้-หมอ ปลอดภัย ลดเหตุเจ็บ ตาย ระหว่างรักษา”
  2017-09-14 16:16
 • หากการมองเรื่อง “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” ทั้งการร่วมหารือกับผู้ป่วยเพื่อศึกษาความต้องการ แบ่งปันข้อมูลกับผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งจะมีผลต่อการดูแลที่ผู้ป่วยได้รับ ซึ่งนับเป็นหลักสำคัญของการให้บริการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความเข้าใจประสานความห่วงใย โดยมีความพยายามส่งเสริมให้แพทย์และบุคลากรสุขภาพนำหลักการนี้ไปใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยทุกคน 
  2016-06-21 20:07
 • จากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในเวทีเสวนามีการบรรยายหัวข้อ "การวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย" (Quality and Patient Safety Research) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปนั้น
  2016-04-01 14:08
 • ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการรักษาพยาบาล อันนำมาสู่การฟ้องร้องระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ แต่หากมองลึกลงไปของปัญหาแล้ว ทั้งแพทย์และผู้ป่วยไม่อยากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมา การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา โครงการ Engagement for Patient Safety หรือ โครงการร่วมมือร่วมใจ ความปลอดภัยของผู้ป่วย โดย สรพ.จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยมีมาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และเกิดความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
  2015-08-22 13:40