ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชน เข้าเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญากับ สปส. เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 62 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พ.ค. 61 เผยปี 61 มีสถานพยาบาลเข้าร่วม ทั้ง รพ.รัฐและเอกชน 237 แห่ง แยกเป็นรัฐ 159 แห่ง เอกชน 78 แห่ง

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี พ.ศ.2562 โดยสถานพยาบาลเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ในท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูข้อมูลเอกสารการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายขยายวัน เวลา การรับสมัครเข้าเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สถานพยาบาลเอกชนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาฯ ให้ขอรับและยื่นใบสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“ปัจจุบันในปี 2561 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำนวน 237 แห่ง แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 159 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 78 แห่ง ครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงตติยภูมิ ทั้งนี้การเปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับประกันสังคมทุกปี นอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังจะช่วยรองรับจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเป็นการกระตุ้นให้สถานพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขันทั้งด้านการให้บริการและคุณภาพในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนอีกด้วย” นายสุรเดช กล่าว