ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรีลงนาม MOU หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในเขตพื้นที่ 9 แห่ง ขยายครอบคลุม หวังให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเขตเมืองเข้าถึงบริการมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการรักษาพยาบาล แม้มีสิทธิบัตรทอง แต่ค่าใช้จ่ายที่ตามมาเช่นค่าเดินทางระหว่างมารักษาที่หน่วยบริการยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดพิธีลงนามสัญญาหน่วยบริการที่มีการจัดบริการสาธารณสุขเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมีผู้บริหารจากหน่วยบริการภาครัฐในและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และภาคเอกชน ทั้งหน่วยบริการเก่าและใหม่รวม 55 แห่ง ในเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี ครอบคลุม 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และนครนายก

นพ.ชลอ กล่าวว่า พื้นที่เขต 4 สระบุรี มีผู้ป่วยไตสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) กว่า 6,000 ราย เมื่อเทียบกับผู้ป่วยไตสิทธิบัตรทอง ภาพรวมของประเทศที่มีมากถึง 80,000 กว่าราย (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.60) ขณะเดียวกันพบว่า ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจำนวน 2,406 ราย ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือด จำนวน 1,445 ราย นอกนั้นเป็นการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องและรับยากดภูมิคุ้มกัน ขณะเดียวกันกลไกที่สำคัญในการที่จะดูแลผู้ป่วยไตได้อย่างทั่วถึงนั้น ยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มหน่วยบริการเฉพาะด้าน (ศูนย์ฟอกเลือด) ให้เพียงพอต่อการรักษา โดยในพื้นที่เขต 4 สระบุรี มีจำนวน 55 แห่ง แบ่งเป็นหน่วยบริการภาครัฐ 23 แห่ง และภาคเอกชน 32 แห่ง จังหวัดที่มีศูนย์มากที่สุด จ.นนทบุรี 17 แห่ง และ จ.ปทุมธานี 10 แห่ง รองรับจำนวนผู้ป่วยไตวายในพื้นที่ ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุด้วย 2 จังหวัดในพื้นที่เป็นจังหวัดเขตเมือง

ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2561 มีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วยภาครัฐ 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี และเอกชน 8 แห่ง ได้แก่ 1.ฤทธิเวชไตเทียม นนทบุรี 2.เสนาไตเทียม จ.พระนครศรีอยุธยา 3.เวลเนสแคร์ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 4.ลาดสวายไตเทียม ปทุมธานี 5.ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม ปทุมธานี 6.โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี และ 7.บางใหญ่ ไตเทียม นนทบุรี และ 8.เอพีเอส ไตเทียม นนทบุรี

ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าถึงบริการได้ที่สายด่วน สปสช.โทร. 1330