เครื่องไตเทียม

 •  
  2019-09-16 13:49
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีลงนาม MOU หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในเขตพื้นที่ 9 แห่ง ขยายครอบคลุม หวังให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเขตเมืองเข้าถึงบริการมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการรักษาพยาบาล แม้มีสิทธิบัตรทอง แต่ค่าใช้จ่ายที่ตามมาเช่นค่าเดินทางระหว่างมารักษาที่หน่วยบริการยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
  2018-04-24 14:09
 • “นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์” ชี้การล้างไตทางช่องท้องดีกับบริบทเมืองไทยในแง่ “ต้นทุน-คุณภาพชีวิต” มากกว่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และในภาพใหญ่ก็มีอัตราการรอดชีวิตยืนยาวกว่า
  2018-01-21 09:46
 • แพทย์โรคไต รพ.พระมงกุฎฯ แนะจะกำหนดนโยบายล้างไตด้วยวิธีใดเป็นอันดับแรกต้องมองยุทธศาสตร์ให้ครบองค์ประกอบโดยเฉพาะปัญหางบประมาณประเทศที่ต้องไม่เบียดบังการรักษาโรคอื่นด้วย  แนะ สปสช.นำข้อมูลล้างไตช่องท้องมาให้ "คนกลาง" วิเคราะห์ เพื่อต่อยอดพัฒนาการรักษาให้ดีขึ้น
  2017-05-03 19:43
 • รองอธิการบดีฝ่ายแพทย์ ม.รังสิต ชี้ล้างไตหน้าท้องของไทย ได้มาตรฐาน สากลยอมรับ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี แนะจะใช้วิธีการใดต้องดูผลประโยชน์ที่ได้กับคนไข้โรคไตทั้งประเทศด้วย ระบุแม้จะมีเสียงวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับการล้างไตหน้าท้องที่ให้เป็น PD first แต่ก็ควรชี้แนะด้วยการให้เกียรติกัน ไม่ใช่ทำสงครามศักดิ์ศรีทำลายล้างเอาชนะกัน
  2017-04-30 11:12
 • สปสช.ประสาน รพ.รัฐ-เอกชน ให้ผู้ป่วยบัตรทองฟอกเลือดเหตุน้ำท่วมใต้ พร้อมประสาน อบต. เทศบาล ช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง ส่วนผู้ป่วยล้างไต มีระบบส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านอยู่แล้ว ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาผู้ป่วยขาดน้ำยาล้างไต
  2017-01-07 15:00
 • HITAP เผย อินโดนีเซีย เตรียมเดินตามไทย ใช้ “นโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก” ดูแลผู้ป่วยโรคไตในประเทศ หลังเปิดให้แพทย์และผู้ป่วยเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตทำระบบล้มเหลว เหตุส่วนใหญ่เลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพราะจะได้รายได้จากการเบิกจ่ายมากกว่า ส่งผลผู้ป่วยไตส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษา เหตุสภาพเป็นเกาะ ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่พอ แถมทำค่าใช้จ่ายพุ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของค่ารักษาทั้งระบบแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วย ระบุแนวโน้มทั่วโลกต้องใช้นโยบายนี้ หลัง WHO ชี้ตัวเลขทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวาน 400 คน คาด 10 ปีข้างหน้าเพิ่มเท่าตัว ส่อแววผู้ป่วยโรคไตเพิ่ม 
  2016-05-16 12:14
 • สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มให้สิทธิการบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ตั้งแต่ปี 2551 โดยผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายจะต้องถูกประเมินสภาพร่างกายว่าสามารถบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)  ก่อนเสมอ และมีกระบวนการสอนให้ผู้ป่วยและญาติสามารถล้างไตได้ด้วยตนเอง และจัดส่งน้ำยาผ่านทางไปรษณีย์ไปถึงบ้านของผู้ป่วยโดยตรง ไม่ต้องเดินทางไปรับน้ำยาเอง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย
  2016-03-06 12:32
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้าเผย เวทีประชุมนานาชาติสมาคมล้างไตผ่านช่องท้อง ชื่นชมไทยช่วยผู้ป่วยไตเข้าถึงการรักษาด้วยนโยบายส่งเสริมล้างไตช่องท้องภายใต้ระบบบัตรทอง ระบุแนวโน้มทั่วโลกมุ่งส่งเสริมล้างไตผ่านช่องท้อง เหตุเป็นการรักษาได้มาตรฐาน ให้ผลใกล้เคียงฟอกเลือด ดูแลผู้ป่วยไตทั่วถึง แถมช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต พร้อมระบุ ผู้ฟอกเลือดมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเช่นเดียวกับผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง ซ้ำรุนแรงกว่าจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะต่อตรงเข้าเส้นเลือด ส่วนอัตราติดเชื้อล้างไตผ่านหน้าท้องลดลง อยู่ที่ 2-3 ปีต่อครั้ง
  2016-03-04 14:22
 • ผู้ป่วยโรคไต อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วอนช่วยเหลือหลัง รพ.หนองพอกหยุดให้บริการฟอกเลือด เหตุขาดแพทย์เฉพาะทาง ส่งผลต้องไปฟอกเลือดที่ รพ.ในตัวจังหวัด ที่อยู่ห่างกว่า 80 กิโลเมตร กระทบค่าใช้จ่ายเดินทางไปรักษาพยาบาล
  2015-07-19 11:52