ปลัด สธ.ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ย้ำ ‘ค่าแรงลูกจ้าง’ ต้องไม่ต่ำกว่าแรงงานขั้นต่ำ

Sat, 2018-05-19 09:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ กำชับเน้นย้ำค่าแรงลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมปรับการจ้างงานทุกรูปแบบให้เป็นไปตามภาระงาน และผ่านความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริหารส่วนกลางแล้วแต่กรณี

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ จ.บุรีรัมย์ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน โดยได้มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล กรณีค่าแรงลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนเงินบำรุง ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเรื่องการจ้างงานลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัด ขอให้ค่าแรงที่จ้าง ต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว

โดยขอให้ผู้บริหารของหน่วยงานทั่วประเทศ สำรวจการจ้างงานที่มีอยู่ว่า เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ พร้อมจัดการให้มีอัตรากำลังที่เพียงพอเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ (Full Time Equivalent : FTE) และผ่านความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริหารส่วนกลางแล้วแต่กรณี ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว เป็นภาระงบประมาณของหน่วยบริการในอนาคต

Comments

Submitted by โจอี้ on
สอบถามว่าใช้เงินหมวดไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ มีเงินเพิ่มพิเศษของกระทรวงมาให้เพิ่มหรือไม่ ถ้าต้องใช้เงินหมวดเงินบำรุงของ รพ. เท่าที่ตอนนี้ลำบากเท่านี้ รพ. ยังไม่พอเหรอครับ ทอดผ้าป่า ขอบริจาค เต็มที่แล้ว ยังค้างจ่าย P4P มา 4 เดือน (ขนาดว่าP4P จ่ายแค่ ครึ่งเดียว ยังค้างจ่ายมา 4 เดือนแล้ว) มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ ไม่ใช่บอกว่าได้ๆแต่ไม่มีมาตรการแก้ไขอะไรมาช่วยเลย

Add new comment