ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สต. คลินิกหมอครอบครัว รพ.ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมคัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น รักษาครบวงจรภายในเขต ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้น อัตราการตายมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกลดลง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ที่อาคารรังสีรักษา อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็งของเขตสุขภาพที่ 3

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของคนไทยและทั่วโลก ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อมีอาการจึงทำให้ยากต่อการรักษา กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้กลยุทธ์การค้นหาคัดกรอง ซึ่งหากพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะสามารถรักษาได้ ลดการเสียชีวิต โดยเขตสุขภาพที่ 3 ได้ร่วมกันคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลชุมชน ฝ่ายเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลจังหวัด โดยจัดอบรมให้ความรู้พยาบาลวิชาชีพให้สามารถคัดกรอง รวมทั้งการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจมะเร็งลำไส้

ทำให้พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นเร็วขึ้น ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการฉายแสงเพื่อการรักษาเป็นแบบหายขาด เป็นสัดส่วนสูงกว่าการฉายแสงแบบประคับประคอง ส่งผลให้อัตราตายมะเร็งเต้านมในปี 2560 เหลือเพียง 7.06 (อัตราตายระดับประเทศ 12.4) และอัตราตายมะเร็งปากมดลูกในปี 2560 เหลือเพียง 4.05 (อัตราตายระดับประเทศ 6.6)

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ครบวงจร สามารถตรวจวินิจฉัยด้านรังสีวิทยาและพยาธิวิทยา ผ่าตัดโรคมะเร็งได้ครบทุกระบบ อาทิ นรีเวช หูคอจมูก สมอง และการผ่าตัดมะเร็งผ่านกล้อง สามารถให้ยาเคมีบำบัดได้ เปิดบริการรังสีรักษาด้วยเครื่องจำลองการฉายแสงแบบ 2 มิติ สร้างเครือข่ายและวางแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการติดตามเยี่ยมบ้าน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฉายรังสีทั้งสิ้น 802 ราย ฉายรังสีไปแล้ว 10,922 ครั้ง ลดการรอคอย ลดภาระการตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 22.8 ล้านบาท รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าดำรงชีพของผู้ป่วยและญาติ ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี