สสจ.ร้อยเอ็ด ได้รางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากองค์การสหประชาชาติ

Tue, 2018-07-10 16:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดี “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากองค์การสหประชาชาติ

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสได้รับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากองค์การสหประชาชาติ (United Nations Public Service Awards 2018) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เมืองมาราเกรซ ประเทศโมรอกโก โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศที่ได้รับรางวัลฯ ในปีนี้ จากการส่งผลงาน 437 ผลงานของ 79 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ผลงาน “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ”(Integrated approach of comprehensive cervical cancer control) เป็นการแก้ไขปัญหาสตรีเข้าไม่ถึงการบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่มีหลายขั้นตอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรเจไปโก้ (Jhpiego) ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ในการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน การตรวจด้วยน้ำส้มสายชู ซึ่งทำให้ทราบผลภายใน 1 นาที ถือเป็นนวัตกรรมการบริการสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยลงได้เป็นอย่างมาก

ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการจากสถานบริการที่อยู่ใกล้บ้านได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และการได้รับรางวัล ดังกล่าว ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความพยายามของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐของไทยสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการเขียนผลงานและประสานงานในการส่งสมัคร ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 13 ผลงาน จาก 11 หน่วยงานของภาครัฐ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการดังกล่าวด้วยความสนใจ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมที่ “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” ได้รับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากองค์การสหประชาชาติ

Add new comment