ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาการสาธารณสุขชุมชน เชิญนักสาธารณสุข หมออนามัย บุคลากรในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข โครงการสภาสัญจร 4 ภาค เพื่อชี้แจงอนุบัญญัติ และทิศทางการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน นักสาธารณสุข หมออนามัย บุคลากรในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขทุกท่าน

เนื่องด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้จัดโครงการสภาสัญจร 4 ภาค เพื่อชี้แจงอนุบัญญัติ และทิศทางการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในปลายปี 2561 นี้

สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการ เพื่อแสดงพลังแห่งวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และเตรียมการสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ ได้ตามรายละเอียดดังนี้

1.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังทิศทางการสอบของสภาการสาธารณสุขในโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน. เพียงแต่ต้องลงทะเบียนจองที่นั่งในแต่ละเวที ได้ ที่นี่ ไม่มีการลงทะเบียนหน้างาน โดยลงทะเบียนฟรี และจองที่นั่งในระบบรับสมัครอบรมเท่านั้น แต่ละเวที รับจำนวนจำกัด เวทีละ 1,000 คนเท่านั้น

2.สามารถดาวน์โหลด หนังสือเชิญและโครงการได้ที่เวบไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน

3.สรุปผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

3.1 เวทีนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ยังเหลือเวลาลงทะเบียนอีก 12 วัน ยอดลงทะเบียนวันนี้ 34 ราย คิดเป็น ร้อยละ 3.4

3.2 เวทีพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23-24 สิงหาคม 2561 ยังเหลือเวลาลงทะเบียนอีก 19 วัน ยอดลงทะเบียนวันนี้ 96 ราย คิดเป็น ร้อยละ 9.6

3.3 เวทีขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 30-31 สิงหาคม 2561 ยังเหลือเวลาลงทะเบียนอีก 26 วัน ยอดลงทะเบียนวันนี้ 238 ราย คิดเป็น ร้อยละ 23.8

3.4 เวทีกรุงเทพ รอแจ้งสถานที่อบรมอีกครั้ง 13-14 กันยายน 2561 ยังเหลือเวลาลงทะเบียน 39 วัน ยอดลงทะเบียนวันนี้ 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4

รวม 4 เวที มีผู้ลงทะเบียน 422 คน จากเป้าหมาย 4,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10.55

ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในโครงการต้องลงทะเบียนในระบบเท่านั้น ที่นั่งมีจำกัด แต่ละเวที หากครบจำนวนตามเป้าหมายที่วางไว้ สภาจะปิดระบบทันที

มาร่วม "พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ เดินหน้าสภาการสาธารณสุขเพื่อประชาชน" ด้วยกัน

ทีมโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน