สธ.เร่งพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ขับเคลื่อน ‘ยุติวัณโรคในไทย’

กระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ตามแนวทาง “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการต่อต้านวัณโรคระดับชาติ UNITE TO END TB TOGETHER WE CAN จัดโดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย เน้นการระดมความคิด สร้างองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ได้ตามเป้าหมาย 88 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2564 มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมประชุมกว่า 800 คน

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีภาวะวัณโรค วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดยกำหนดเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลก ภายในปี พ.ศ.2578 สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2564 ด้วยมุ่งเน้นแนวทาง “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยปลอดจากเชื้อวัณโรคร่วมกันในอนาคต

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

น.ส.ปาริชาติ หนูสุข
4 วัน 13 ชั่วโมง ago
น.ส.ปาริชาติ หนูสุข
4 วัน 13 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

น.ส.ปาริชาติ หนูสุข
4 วัน 13 ชั่วโมง ago
น.ส.ปาริชาติ หนูสุข
4 วัน 13 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน