ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.เผยได้เรียกคืน “ยาเซอร์ราทิโอเปปทิเดส (Serratiopeptidase)” ซึ่งเป็นยากลุ่มลดอาการบวม อักเสบ ออกจากท้องตลาด หลังพบข้อมูลด้านประสิทธิภาพของยาดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ และผู้ประกอบการได้ยกเลิกทะเบียนตำรับยาดังกล่าวโดยสมัครใจ พร้อมเรียกเก็บยาคืนจากสถานที่จำหน่ายยาแล้ว และมีหนังสือถึงผู้รับอนุญาตทั้ง 26 ราย ให้เรียกเก็บยา Serratiopeptidase ในท้องตลาดคืน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ทาเคดา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศว่าได้ทำการยกเลิกทะเบียนตำรับยา Danzen®(Serratiopeptidase) โดยสมัครใจในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากข้อมูลด้านประสิทธิภาพของยาดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าจะไม่พบปัญหาทางด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม หลังจากการจัดจำหน่ายยากว่า 40 ปี

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการจัดประชุมหารือขอความร่วมมือบริษัทผู้ผลิต Serratiopeptidase ในประเทศไทย และที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ยกเลิกทะเบียนตำรับยาโดยสมัครใจ

ทั้งนี้ ทะเบียนตำรับยา Serratiopeptidase ในประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 56 ทะเบียนตำรับยา จากผู้รับอนุญาตทั้งหมด 26 ราย ได้ถูกยกเลิกทะเบียนตำรับยาโดยผู้รับอนุญาตทุกรายโดยสมัครใจเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ อย.ยังได้มีหนังสือถึงผู้รับอนุญาตทั้ง 26 ราย ให้เรียกเก็บยา Serratiopeptidase ในท้องตลาดคืน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ และหากพบยา Serratiopeptidase ในท้องตลาด ขอให้แจ้งมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor SmartApplication เพื่อ อย.จะได้รีบดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วต่อไป

นพ.สุรโชค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอย่าหวั่นวิตกและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ อย. เพราะ อย.ได้มีการตรวจสอบผลจากการใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนในไทยอย่างเข้มงวด หากพบการใช้ยาใดมีปัญหา อย.จะรีบรายงานเตือนภัยให้สาธารณชนทราบอย่างเร่งด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย.เรียกเก็บยาลดบวมคืนจากท้องตลาดแล้ว หลังบริษัทยกเลิกผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ ก.พ.57