สุรโชค ต่างวิวัฒน์

 • อย.สั่งระงับการใช้ยารานิทิดีน (Ranitidine) รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและในลำไส้เล็กส่วนต้น รูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทานทุกทะเบียนตำรับยา และยาฉีดทั้งหมดยกเว้นบางทะเบียนตำรับยา เนื่องจากพบสาร NDMA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้แต่ประชาชนไม่ต้องวิตกว่าการได้รับยา Ranitidine จะก่อให้เกิดมะเร็ง เพราะเวลาในการใช้ยาเพื่อรักษาเป็นเพียงระยะสั้น
  2020-04-20 10:36
 • อย.ร่อนหนังสือถึงผู้ผลิตและร้านยาแผนปัจจุบันสำรองยารักษามาลาเรียและยาปฏิชีวนะ 6 เดือนเพื่อใช้ในประเทศ หลังมีข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าช่วยรักษาโควิด-19 จนประชาชนมาซื้อยาจำนวนมากแถมยังพบพฤติกรรมกักตุนยาอีกต่างหาก
  2020-03-27 18:48
 • อย.ชี้แจงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์น้ำเกลือ KLEAN & KARE ของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด โดยสมัครใจ เป็นการเรียกคืนรุ่นการผลิตที่พบปัญหาเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น คือ รุ่นการผลิต 061607 เนื่องจากพบรอยดำที่บริเวณปากขวดน้ำเกลือขณะเปิดใช้ ไม่มีการเรียกคืนรุ่นการผลิตอื่น หรือผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทแต่อย่างใด และ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับรุ่นการผลิตอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ
  2020-02-10 12:11
 • อย.เผยมีการเฝ้าระวังปัญหายาปลอมอย่างเข้มงวด พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาปลอม ปัจจุบันปัญหายาปลอมพัฒนารูปแบบการซื้อขายและการกระจายตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น โฆษณาขายตามเว็บไซต์ หรือผ่านทางพัสดุไปรษณีย์
  2019-12-25 18:27
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ฯ เผยหน้าที่คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดระบบใช้กัญชาอย่างครบวงจร เพื่อให้สถานพยาบาลทั่วประเทศมียากัญชาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เผย อย.ดูแลหลักมาตรการควบคุมการใช้ -รับเรื่องร้องเรียนจากการใช้กัญชา ด้าน อย.เผยมีระบบรายงานรับเรื่อง 3 ช่องทาง
  2019-07-19 14:00
 • อย.แจงกรณีผลวิจัยพบยาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลี่ จากการสุ่มตรวจปลาที่จำหน่ายในท้องตลาดไม่พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ ส่วนปลานำเข้ามีการตรวจสอบโลหะหนัก วอนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก ปลาดอร์ลี่ที่ผ่านการปรุงสุกสามารถลดปริมาณยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนได้
  2019-03-21 15:21
 • อย.แจ้งมีการเรียกเก็บยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ลอซาร์แทน (Losartan) คืนจากท้องตลาดด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต หลังพบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 8 รุ่น ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งในสัตว์ แต่ยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์ วอนอย่าตื่นตระหนก ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ยาลอซาร์แทนในรุ่นการผลิตอื่นได้
  2019-03-16 07:44
 • อย.แจงกรณีการปรับประเภทยาแก้แพ้ “ลอราทาดีน” มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการยา และได้มีการเฝ้าระวังติดตามผลข้างเคียงบนพื้นฐานของความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดีที่ประชาชนจะได้รับจากการปรับประเภทยาดังกล่าว ทำให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2018-11-28 12:08
 • อย.แจงกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.62 โดยกำหนดให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ต้องมายื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด และผู้ขายผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันต้องมายื่นขออนุญาต ส่วนผู้ประกอบการที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หากประสงค์จะดำเนินการต่อไป ต้องมายื่นคำขอแจ้งรายการละเอียดใหม่ภายในวันที่ 22 เม.ย.62 
  2018-10-30 16:49
 • อย.เตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บ ยาเมโธเทรกเซท ทะเบียนยาเลขที่ 1C 895/29 รุ่นการผลิต BVU 1010 คืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้แก่ มีไข้ อาเจียน หนาวสั่น ปวดศีรษะในผู้ป่วย 5 ราย ของ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี และพบมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียด้วย
  2018-10-25 16:35
 • อย.แจงมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนในสาระของร่าง พ.ร.บ.ยาที่ได้ร่างขึ้น ยืนยันมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างครอบคลุม มีข้อดีหลายด้าน เช่น กำหนดให้สามารถทบทวนทะเบียนตำรับยาได้ทุกเมื่อ เมื่อมีข้อมูลความไม่เหมาะสมด้านความปลอดภัย คุณภาพ หรือประสิทธิผล ซึ่งอาจส่งผลต่อประชาชนและผู้บริโภค มีข้อกำหนดให้มีการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาทุก 7 ปี แทนที่แบบตลอดชีพ เพื่อให้เกิดการประเมินข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  2018-09-01 19:19
 • อย.เรียกคืนยาวาลซาร์แทนรักษาความดันโลหิตสูงเพิ่มอีก 2 ตำรับ หลังสหรัฐฯ ประกาศพบแหล่งวัตถุดิบจากอินเดียที่ใช้ในการผลิตปนเปื้อนสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับแหล่งจากจีนที่เคยเรียกคืนเมื่อ ก.ค.61 แนะผู้ป่วยที่เคยรับยาขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับยาที่เหมาะสมต่อไป
  2018-08-26 11:08

Pages