ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ ‘ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย’ ก่อนสิ้นปี

สำนักงานประกันสังคมชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเข้ารับบริการทันตกรรม ก่อนสิทธิของปี 61 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ สังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” เผยมียอดผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 2 แสนครั้ง เป็นเงินกว่า 150 ล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี โดยมียอดผู้มาขอรับบริการ ณ เดือนกันยายน 2561 กว่า 235,512 ครั้ง จำนวนเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้สถานพยาบาลเป็นเงินกว่า 155,354,694.57 บาท ประกันสังคมขอย้ำเตือนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ในปี 2561 ให้ไปใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปากของปีนี้ไป

ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการในคลินิก สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ที่ทำ MOU กว่า 1,697 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเ พียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย และหากผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนก็ยังสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

...
kelvin carmichael
12 ชั่วโมง 55 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
kelvin carmichael
12 ชั่วโมง 55 นาที ago
กลับด้านบน