รพ. 716 แห่ง พร้อมตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

Wed, 2019-08-14 15:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ. 716 แห่ง พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ หากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนเพื่อให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพนั้น สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค หากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนได้รับบริการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ข้อมูลสำนักจัดระบบทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 31 ก.ค.62 ที่ผ่านมา พบว่ามีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนแล้ว จำนวน 716 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลของรัฐที่เป็นสถานพยาบาลในโครงการสำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการเชิงรุกจำนวน 238 แห่ง สถานพยาบาลในเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 429 แห่ง และสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนอื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาให้บริการตรวจสุขภาพตามคุณภาพให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจำนวน 49 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง และตรวจสุขภาพเป็นประจำ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

Comments

Submitted by ืnipa on
สอบถามหน่อยค่ะ พอดีที่ทำงานมีคำสั่งให้พนักงานไปใช้สิทธิ์ประกันสังตรวจสุขภาพประจำปี แล้วนำใบผลการตรวจมาให้ที่ฝ่ายบุคคลค่ะ แต่ได้มีการโทรสอบถามรายละเอียดไปทางโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้ว คือโรงพยาบาลราษฏบูรณะ มีเจ้าหน้าที่รับสายแจ้งว่าถ้าตรวจสุขภาพประจำใช้โดยปกส.จะไม่ได้รับผลตรวจออกมาเป็นใบ แต่จะได้พบหมอในการฟังผลตรวจ ถ้าต้องการใบผลการตรวจจะต้องจ่ายเงินเองเป็นค่าตรวจค่ะ คืองงมากก้แค่ใบผลการตรวจทำไมจะต้องให้เราเสียเงินเองด้วย รบกวนชี้แจงด้วยนะคะ

Add new comment