ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เต็มที่ แจงยอดผู้ประกันตนบาดเจ็บ 2,364 ราย และเสียชีวิต 50 ราย เผยประมาณการที่ต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนรวม 11 ล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนที่บาดเจ็บ เสียชีวิตและความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม จากการประสบอุบัติเหตุของผู้ประกันตนในช่วงสงกรานต์ ว่า ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รายงานจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ายอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงสงกรานต์ทั้งหมด 2,364 ราย และเสียชีวิตจำนวน 50 ราย สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ในขณะมึนเมา การขับขี่ด้วยความประมาท รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจร

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประมาณการประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่ายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,029,445.51 ล้านบาท แยกเป็นค่าทำศพกรณีเสียชีวิตจำนวน 1,560,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจำนวน 3,100,112.80 บาท และจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิจำนวน 4,923,551.66 บาท อย่างไรก็ตามขอแจ้งผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/ จังหวัด/ สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)