ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้แถลงการณ์ ประณามการยึด รพ.สต.เพื่อก่อความไม่สงบและข่มขู่บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้

จากกรณีที่มีกลุ่มคนร้ายยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นฐานยิงถล่มชุดปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และจับหมออนามัยและลูกจ้างเป็นตัวประกัน พร้อมทั้งข่มขู่และยึดโทรศัพท์ไว้ไม่ให้ติดต่อใคร โดยกลุ่มโจรใช้พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ ต.กาลิซา อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส เป็นฐานยิงใส่ฐานของชุด ชคต. กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ มีสมาชิกเป็นบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ แต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการสาธารณในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และมีความพยายามทำทุกผลงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุตลอดมา จึงไม่ปรารถนาให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย หรือเกิดอันตรายจากการใช้ความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอแถลงการณ์ 4 ข้อดังนี้

1.ขอประณามการยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อก่อความไม่สงบและข่มขู่บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ทุกกรณี

2.ขอให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณามาตรการป้องกันความปลอดภัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายแดนใต้ และมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนที่สุด

3.ขอให้รัฐบาล กอ.รมน. ศอ.บต. ก.พ. กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียจากความรุนแรง สถานการณ์ความไม่สงบ หรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการดูแลสิทธิ สวัสดิการ การบรรจุ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน ของบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่องเป็นธรรม เท่าเทียมทุกวิชาชีพ และครอบคลุมทุกหน่วยงานในชายแดนใต้

4.สร้างกองทุนเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ และครอบครัวขึ้นมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้

สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้

30 ธันวาคม 2561