ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคมเผยช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1,161 ราย และเสียชีวิต จำนวน 56 ราย ช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,124,346.73 บาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถิติจำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61 – 1 ม.ค. 62 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนน 6 วันสะสม (ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62) มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 3,425 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 410 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,516 คน ทั้งนี้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1,161 ราย และเสียชีวิต จำนวน 56 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าทำศพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,124,346.73 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 1,884,346.73 บาท ค่าทำศพ 2,240,000 บาท)

สำหรับสาเหตุอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับขี่พาหนะโดยประมาท อย่างไรก็ตามในการขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล ในกรณีผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที สำนักงานประกันสังคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อรับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนต่อไป

เลขาธิการ สปส. กล่าวย้ำให้ผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนติดตัวขณะเดินทางด้วย หากเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ทันท่วงที ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล/สิทธิประกันสังคมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th