ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ โอกาสเพิ่มค่าตอบแทน อสม. 2,500 บาท/เดือน เป็นไปได้ยาก เพราะเท่ากับต้องเพิ่มงบประมาณอีก 1.5 เท่า ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนะตัวเลข 1,500 บาท/เดือน มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด แล้วหาวิธีเพิ่มสวัสดิการอื่นๆแก่ อสม.แทน

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2,500 บาท/เดือนว่า ส่วนตัวแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากในระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้ เพราะก่อนหน้านี้ในสมัยที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ทางชมรมฯเคยร่วมผลักดันให้เพิ่มค่าตอบแทนที่ตัวเลข 2,500 บาท/เดือนเช่นกัน แต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ในขณะนั้นบอกว่าให้ได้แค่ 1,000 บาท ก็เลยกลายเป็น 1,000 บาทในปัจจุบัน

ขณะที่รัฐบาลปัจจุบันบอกว่าจะเพิ่มเป็น 2,500 บาท ถ้าดูจากจำนวน อสม. 1.04 ล้านคนแล้ว งบประมาณคงไม่พอเพราะงบจะเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่า เป็นไปไม่ได้กับงบประมาณและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

"โอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดอยู่ที่ 1,500 บาท/เดือน แต่เมื่อรัฐบาลบอกว่า 2,500 บาท เราก็โอเค สนับสนุน แต่ต้องเท่าเทียมทั่วถึง ได้เหมือนกันหมด ไม่ใช่เลือก อสม.มาแค่ตำบลละไม่กี่คน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งแก่งแย่งกันในพื้นที่ ทราบมาว่าล็อตแรกจะเริ่มที่ 8,000 คน แล้วเมื่อไหร่จะครบ 1.04 ล้านคน มันเป็นไปได้ยากมาก" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ เสนอว่าถ้าถอยมาที่ 1,500 บาท/เดือน โอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูง แล้วไปหาวิธีให้ อสม. มีสวัสดิการอื่นๆ เช่น รายได้จากการปลูกกัญชา น่าจะทำให้เกิดความมั่นคงมากกว่า อีกทั้ง อสม.จะคงความเป็นอาสาสมัครไว้ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาเงินมาเป็นตัวตั้ง จะเกิดปัญหาในการบริหารงานของ รพ.สต.

นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อีกประเด็นที่ รพ.สต.เป็นห่วงคือการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ อสม. เวลานโยบายรัฐต้องการให้เงิน อสม. ผู้อำนวยการ รพ.สต. ต้องรับรองการจ่ายเงิน ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยง หากมีปัญหาแล้วถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบก็อาจติดคุกได้ ดังนั้นวิธีการจ่ายต้องจ่ายตรงไปยัง อสม. อย่าให้ผู้อำนวยการ รพ.สต.หรือบุคลากรคนใดไปรับผิดชอบแทน