ไบโอไทยชวนคนไทยแบนพาราควอต ลงชื่อหนุน ‘อนุทิน’ ไม่เอาสารเคมีอันตราย

Sat, 2019-09-21 08:53 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟชบุ๊ก BIOTHAI ออกมาประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อแบนสาคเคมีอันตรายระบุว่า 

นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขและคณะทำงานสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ให้ประเทศแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตนั้น บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานาน 2 ปี 5 เดือน และ 20 วันแล้ว !

ในวันที่ 23 กันยายน 2562 นี้จะเหลือระยะเวลาเพียง 100 วัน ครบตามกำหนดเส้นตายที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลดำเนินการยกเลิกสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงให้แล้วเสร็จ

มาร่วมกันสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯที่กำกับดูแลหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยตรง และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่กำกับดูแลการทำหน้าที่ของประธานและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้สามารถดำเนินการแบนสารพิษร้ายแรงดังกล่าวทันตามกำหนดเวลา

เช่นเดียวกับร่วมกันสนับสนุนการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร ที่ทุกพรรคการเมืองทุกพรรค สามัคคีลงมติด้วยเสียง 399 ต่อ 0 ตั้ง "คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม" โดยมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ จากพรรคเพื่อไทย เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะและหาทางออกโดยใช้บทบาทด้านนิติบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรงและสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น

พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแบนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากสารพิษร้ายแรงนี้ด้วยการ

- ร่วมกันแชร์ข่าวสารนี้

- ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมแชร์เพจ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) Thiravat Hemachudha

- ลงชื่อเสนอแบนพาราควอต และสารพิษร้ายแรงได้ที่ https://bit.ly/2LiOSds ซึ่งขณะนี้เกิน 50,000 รายชื่อให้ได้ 100,000 รายชื่อ

การเปลี่ยนแปลงต้องลงแรง ไม่ต้องรอผู้มีอำนาจดลบันดาล !

Comments

Submitted by อุดม อัศวุตมางกุร on
You are where you live. สภาพแวดล้อมดี สุขภาพดี

Submitted by นพ สราวุฒิ บุญสุข on
มีผลวิจัยชี้ชัดเรื่องพิษของพาราควอต คลอร์โพริพอส ไกลโฟเขต ต่อมนุษย์ 53 ประเทศแบนไปแล้ว มีทางอื่นในการเลือกใช้แทนได้ครับ

Submitted by พญ.ทิพา ไกรลาศ on
มีอันตรายมาก ทั้งเกิดโรคและสะสมมนร่างกาย ควรเลิกใช้เพื่อลูกหลาน

Submitted by นภัชชล รอดเที่ยง on
ร่วมด้วยช่วยกัน หยุดใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ทางการเกษตร เพื่อโลกและเราทุกคนนะคะ

Submitted by สมพงษ์ ชัยโอภาน... on
มีงานวิจัยยืนยันผลเสีย และผลกระทบต่อสุขภาพ ประเทศผู้ผลิตออกกฎหมายห้ามใช้ในประเทศตนเอง เช่น จีน สวิส ฯลฯ อนึ่ง มีพืชและสารอื่นที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ทดแทนได้

Submitted by อุมาพร สังขฤกษ์ on
งานวิจัยทั่วโลกระบุตรงกันถึงพิษของการได้รับสารนี้สะสมเป็นเวลาต่อเนื่องไม่ว่าจะปริมาณน้อยก็ตาม. ส่งผลให้เกิดโรคในมนุษย์ และทำลายสิ่งแวดล้อม. หลายประเทศยกเลิกใช้ไปแล้วค่ะ. และมีทางเลือกอื่นทดแทน

Submitted by สุกิจ โตสงค์ on
เลิกใช้ เลิกส่งเสริมเพื่อคนไทยนับล้าน จะได้ไม่่ต้องบริโภคสิ่งของปนเปื้อนสารเคมีอันตราย

Submitted by Siripin on
สนับสนุนให้เลิกผลิต เลิกนำเข้า เลิกจำหน่าย เลิกใช้พาราควอต และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด เพื่อช่วยยืดอายุขัยและต่อชีวิตให้ยืนยาวให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค

Submitted by มานพ เมืองแสน on
ข้อให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย พาราครอต คลอไพริฟอส ไกลโฟเซต ครับผม ทำเพือประชาชนบ้าง อย่าทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง นะครับ ภาครัฐ

Pages

Add new comment