ไบโอไทยชวนคนไทยแบนพาราควอต ลงชื่อหนุน ‘อนุทิน’ ไม่เอาสารเคมีอันตราย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟชบุ๊ก BIOTHAI ออกมาประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อแบนสาคเคมีอันตรายระบุว่า 

นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขและคณะทำงานสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ให้ประเทศแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตนั้น บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานาน 2 ปี 5 เดือน และ 20 วันแล้ว !

ในวันที่ 23 กันยายน 2562 นี้จะเหลือระยะเวลาเพียง 100 วัน ครบตามกำหนดเส้นตายที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลดำเนินการยกเลิกสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงให้แล้วเสร็จ

มาร่วมกันสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯที่กำกับดูแลหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยตรง และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่กำกับดูแลการทำหน้าที่ของประธานและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้สามารถดำเนินการแบนสารพิษร้ายแรงดังกล่าวทันตามกำหนดเวลา

เช่นเดียวกับร่วมกันสนับสนุนการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร ที่ทุกพรรคการเมืองทุกพรรค สามัคคีลงมติด้วยเสียง 399 ต่อ 0 ตั้ง "คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม" โดยมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ จากพรรคเพื่อไทย เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะและหาทางออกโดยใช้บทบาทด้านนิติบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรงและสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น

พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแบนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากสารพิษร้ายแรงนี้ด้วยการ

- ร่วมกันแชร์ข่าวสารนี้

- ติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมแชร์เพจ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) Thiravat Hemachudha

- ลงชื่อเสนอแบนพาราควอต และสารพิษร้ายแรงได้ที่ https://bit.ly/2LiOSds ซึ่งขณะนี้เกิน 50,000 รายชื่อให้ได้ 100,000 รายชื่อ

การเปลี่ยนแปลงต้องลงแรง ไม่ต้องรอผู้มีอำนาจดลบันดาล !

Comments

น.ส.พิมพ์ลักษณ์... • 2019-09-21, 09:24
ร่วมแบบพาราควอต
นางปิยา เรืองโช... • 2019-09-21, 09:44
ร่วมลงชื่อแบนพาราควอต และสารเคมีอันตรายที่ใช้ทางเกษตรกรรม
อุดม อัศวุตมางกุร • 2019-09-21, 10:03
You are where you live. สภาพแวดล้อมดี สุขภาพดี
นพ สราวุฒิ บุญสุข • 2019-09-21, 10:14
มีผลวิจัยชี้ชัดเรื่องพิษของพาราควอต คลอร์โพริพอส ไกลโฟเขต ต่อมนุษย์ 53 ประเทศแบนไปแล้ว มีทางอื่นในการเลือกใช้แทนได้ครับ
พญ.ทิพา ไกรลาศ • 2019-09-21, 10:20
มีอันตรายมาก ทั้งเกิดโรคและสะสมมนร่างกาย ควรเลิกใช้เพื่อลูกหลาน
Anurak Rodjanav... • 2019-09-21, 10:28
ทุกคนควรหยุดใช้สารเคมี
ลักขณา • 2019-09-21, 10:29
ร่วมลงชื่อแบนพาราควอต และสารเคมีอันตรายที่ใช้ทางเกษตรกรรม
ปิยะวรรณ สุขเจร... • 2019-09-21, 10:30
หยุดฆ่าคนทางอ้อมเถอะค่ะ
นาวิน • 2019-09-21, 10:34
สนับสนุนครับ
นภัชชล รอดเที่ยง • 2019-09-21, 10:36
ร่วมด้วยช่วยกัน หยุดใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ทางการเกษตร เพื่อโลกและเราทุกคนนะคะ
สมพงษ์ ชัยโอภาน... • 2019-09-21, 10:40
มีงานวิจัยยืนยันผลเสีย และผลกระทบต่อสุขภาพ ประเทศผู้ผลิตออกกฎหมายห้ามใช้ในประเทศตนเอง เช่น จีน สวิส ฯลฯ อนึ่ง มีพืชและสารอื่นที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ทดแทนได้
ปทุมา เดชศร • 2019-09-21, 10:40
ที่อื่นเขาเลิกใช้นานแล้ว ผลกระทบมหาศาล หยุดค่ะ
Sarasawadi thanee • 2019-09-21, 10:46
แบนพาราควอต เพื่อ รักษาโลก
ละออ • 2019-09-21, 10:48
สนับสนุนให้เลิกใช้ค่ะ
สุพัตรา​ • 2019-09-21, 10:57
ร่วมลงชื่อแบนการใช้พาราควอตค่ะ
วราภรณ์ นนทวี • 2019-09-21, 11:00
อยากให้คนไทยปลอดภัย ไม่ใช้สารพิษ
ไปยดา​ วิ​รัศมี​ • 2019-09-21, 11:01
สนับสนุนค่ะ
อุมาพร สังขฤกษ์ • 2019-09-21, 11:18
งานวิจัยทั่วโลกระบุตรงกันถึงพิษของการได้รับสารนี้สะสมเป็นเวลาต่อเนื่องไม่ว่าจะปริมาณน้อยก็ตาม. ส่งผลให้เกิดโรคในมนุษย์ และทำลายสิ่งแวดล้อม. หลายประเทศยกเลิกใช้ไปแล้วค่ะ. และมีทางเลือกอื่นทดแทน
ศตวรรษ • 2019-09-21, 11:21
ขอสนับสนุนให้มีการเลิกใช้อย่างจริงจังครับ
คมกฤช เกียรติพง... • 2019-09-21, 11:26
สนับสนุนให้เลิกใช้ พาราคอต
ธนวัฒน์ กาญจนโอภาส • 2019-09-21, 11:31
ยกเลิกสารพิษ ทั้งสามครับ
Kittipong Saejeng • 2019-09-21, 11:35
Ban paraquat
ทิพรดี คงสุวรรณ • 2019-09-21, 11:40
ขอให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้สารพารากอต คลอไพริฟอส ไกลโฟเซตอย่างจริงจังและถาวร
สุกิจ โตสงค์ • 2019-09-21, 11:49
เลิกใช้ เลิกส่งเสริมเพื่อคนไทยนับล้าน จะได้ไม่่ต้องบริโภคสิ่งของปนเปื้อนสารเคมีอันตราย
รุ่งนภา พึ่งน้ำ • 2019-09-21, 11:50
สนับสนุนให้เลิกใช้สารพาราควอต ค่ะ และควรมีกฏ ข้อบังคับห้ามใช้อย่างจริงจังและ ปชช. แจ้ง ให้ทราบโดยทั่วกัน
Siripin • 2019-09-21, 11:58
สนับสนุนให้เลิกผลิต เลิกนำเข้า เลิกจำหน่าย เลิกใช้พาราควอต และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด เพื่อช่วยยืดอายุขัยและต่อชีวิตให้ยืนยาวให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค
ชยกร พิมพานนท์ • 2019-09-21, 12:00
สนับสนุนหารยกเลิกสารพิษเหล่านี้ เพื่อสุขภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นครับ
รัชดาพร • 2019-09-21, 12:01
ขอเป็นหนึ่งเสียงสนับสนุนให้เลิกใช้สารเคมีอันตรายค่ะ
คมสันต์ ใหม่คัน • 2019-09-21, 12:04
ขอสนับสนุนไม่ใช้สารพิษร้ายแรงครับ
มานพ เมืองแสน • 2019-09-21, 12:06
ข้อให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย พาราครอต คลอไพริฟอส ไกลโฟเซต ครับผม ทำเพือประชาชนบ้าง อย่าทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง นะครับ ภาครัฐ

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
4 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 37 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
4 ชั่วโมง 15 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 37 นาที ago
กลับด้านบน