‘สพฉ.’ ได้เกรด F ไม่ผ่าน ป.ป.ช.ประเมินหน่วยงานรัฐปี 62

Sat, 2019-10-19 11:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ป.ป.ช.เปิดผลประเมินหน่วยงานรัฐปี 62 หน่วยงานรัฐสังกัด สธ. พบ สพฉ.และ อย.ไม่ผ่านการประเมิน สพฉ.ได้ระดับ F คะแนะน 45.32 ขณะที่ อย.ได้ระดับ B คะแนน 84.15 ด้านสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สป.สธ. สรพ. กรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

พบว่าประเภท หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น 16 หน่วยงานที่รับการประเมินมี 2 หน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมินครั้งนี้คือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้คะแนะน 45.32 ระดับ F และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้คะแนน 84.15 ระดับ B แต่ผลการประเมินไม่ผ่านเช่นกัน

ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 94.83 คะแนน 2.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 91.48 คะแนน 3.กรมการแพทย์ 91.13 คะแนน

ขณะที่หน่วยงานรัฐสังกัดอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการประเมิน เช่น

1.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 81.98 คะแนน ได้ระดับ B

2.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 81.35 คะแนน ได้ระดับ B

3.กรมประชาสัมพันธ์ 84.99 คะแนน ได้ระดับ B

4.บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 82.79 คะแนน ได้ระดับ B

5.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 79.47 คะแนน ได้ระดับ B

6.กองทัพเรือ 81.81 คะแนน ได้ระดับ B

7.กรมการปกครอง 57.44 คะแนน ได้ระดับ D

8.จังหวัดพิษณุโลก 47.65 คะแนน ได้ระดับ F

เป็นต้น

Comments

Submitted by ITAของหน่วยงานไหน on
“อนุทิน” จับมือ “สาธิต” เอาผิดผู้รับเหมาทิ้งงาน ที่สร้างความเสียหายให้กระทรวงสาธารณสุข เผยปี 62 พบทิ้งงานวงเงินกว่า 653 ล้านบาท เรียกคืนเงินที่ควรเป็นของชาติ.....โดยในปีงบประมาณ 2562 พบการทิ้งงาน ในวงเงินกว่า 653 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างประเภทปีเดียว 10 รายการ และผูกพัน 10 รายการ https://www.hfocus.org/content/2019/10/17927 ...... และต้องตั้งงบประมาณเพิ่มปี 2563 ประมาณ 560 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ผูกพันประมาณ 40 กว่าล้านบาท https://www.hfocus.org/content/2019/09/17673

Submitted by เสียหายนับพันล้าน on
ถ้าหากท่านอนุทินและท่านสาธิตยังไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรรีสาธารณสุข ก็คงไม่มีใครได้รับทราบว่ามีการทิ้งงานในกระทรวงสาธารณสุขจนเกิดความเสียหายแก่เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีอากรจากประชาชนทั่วประเทศรวมกันนับพันล้านบาท...... เกียร์ว่าง เช้าชามเย็นชาม ซุกขยะไว้ใต่พรม น่าจะมีในหน่วยราชการไทยเกือบทุกกระทรวงทบวงกรม ไม่เว้นแม้แต่กระทรวงสาธารณสุข

Add new comment