ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับว่าจริง! กรณียื่นเรื่อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ “หมอเกรียงศักดิ์” “หมออารักษ์” กรณีชุดตรวจ ATK ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่รัฐสภา นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงกรณีการยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ตรวจสอบพฤติกรรม นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทําผิดพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กรณีการจัดหาชุดตรวจสําหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits จํานวน 8,500,000 ชุด ว่า ที่ยื่นร้อง ป.ป.ช. เพื่อขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการการทำงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เมื่อถามถึงกรณีชมรมแพทย์ชนบทออกมาตั้งทีมตรวจสอบชุดตรวจ ATK นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการ เราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง เรามีมาตรการอยู่แล้ว มีการตรวจล็อตรีลีสต์ ตรวจก่อนกระจายไปยังพื้นที่ และเก็บตัวอย่างเอาไว้ด้วย เวลามีเรื่องเกิดขึ้นอยู่ที่ไหน ล็อตไหนก็เอามาตรวจซ้ำได้ หากมีการใช้แล้วเกิดปัญหาก็สามารถนำมาตรวจสอบซ้ำได้ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทำทุกอย่างถูกต้อง

เมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า กังวลทำไม เพราะ ATK ก็มีคุณภาพมาตรฐานชัดเจนอยู่แล้ว ผ่านการรับรองจากอย. และตรวจสอบที่แล็บของรพ.รามาธิบดีด้วย

(อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : “หมอสุภัทร” ลั่นเมื่อไม่จบ พร้อมสู้! หลัง อภ.ยื่นร้อง ป.ป.ช. ฟ้องปมชุดตรวจ ATK)