‘สาธิต’ มอบของขวัญปีใหม่ให้ อสม. ‘เจ็บป่วยใช้สิทธิห้องพิเศษฟรี มีฌาปนกิจสงเคราะห์’

Thu, 2020-01-02 18:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมช.สาธารณสุข ขึ้นเวทีประกาศกระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่สร้างขวัญกำลังใจ อสม. เจ็บป่วยใช้สิทธิห้องพิเศษฟรี มีสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ พร้อมชวน อสม. เป็นต้นแบบดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ใส่ใจโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศกว่า 1,040,000 คน นับเป็นเครือข่ายจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มาอย่างยาวนาน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและให้ขวัญกำลังใจพี่น้อง อสม.ทั่วประเทศ ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีใหม่ พ.ศ.2563 ใน 2 เรื่อง คือ การให้สิทธิห้องพิเศษในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฟรี สำหรับ อสม.ที่ป่วยและนอนรักษาตัว และสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นหลักประกันให้ทายาทเมื่อเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดย อสม.ที่สนใจยื่นความประสงค์ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขที่ส่งผลปฏิบัติงาน (อสม.1)

“ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้อง อสม.ทั่วประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นสวัสดิการ สิ่งใดที่กระทรวงสาธารณสุขทำได้พวกเราจะทำให้ทันที” นายสาธิต กล่าว

Add new comment